Statistisk sentralbyrå

Svalbardstatistikk 2005

17   Kulturminner på Svalbard, etter funksjon og type1
  I alt Bygning Tuft Spekkovn Grav Russekors Båtvrak Annet
I alt 1 872  167  301 66 1 129 39 15  155
                 
Vesteuropeisk hvalfangst 1 125 .. 82 66  972 .. .. 5
Russisk fangst  223 2  102 .. 80 37 2 ..
Norsk fangst  174 91 40 .. 27 .. 5 11
Ekspedisjonsminner 35 7 19 .. 1 2 .. 6
Industrielle kulturminner  146 60 32 .. .. .. 4 50
Offentlige anlegg 15 .. .. .. .. .. .. 15
Krigsminner 13 3 .. .. .. .. .. 10
Slakteplass for hvalross 2 .. .. .. .. .. .. 2
Slakteplass for kvitfisk 4 3 .. .. .. .. .. 1
Bydel/område - .. .. . . .. .. ..
Annet 27 1 .. .. .. .. .. 26
Uidentifiserte kulturminner  108 .. 26 .. 49 .. 4 29
1  Tabellen er ikke helt uttømmende, og basert på manuell opptelling foretatt i 1994.
Kilde: Direktoratet for kulturminneforvaltning og Sysselmannen på Svalbard.
Mer informasjon:  http://www.ra.no/  og  http://www.sysselmannen.svalbard.no/ .

Standardtegn i tabeller