Hundehold i Kristiania. 1849-1922

  Antall hunder med betalt hundeskatt Innbragt til politiet som herreløse Bidske hunder2
1849 312 .. ..
1850 210 .. ..
1851 177 .. ..
1852 142 .. ..
1853 203 .. ..
1854 159 .. ..
1855 175 .. ..
1856 159 .. ..
1857 177 .. ..
1858 192 .. ..
1859 296 .. ..
1860 412 .. ..
1861 370 .. ..
1862 351 .. ..
1863 375 .. ..
1864 448 .. ..
1865 479 .. ..
1866 460 .. ..
1867 563 .. ..
1868 554 .. ..
1869 602 .. ..
1870 614 .. ..
1871 498 .. ..
1872 612 .. ..
1873 672 .. ..
1874 759 .. ..
1875 1 060 .. ..
1876 1 127 .. ..
1877 755 .. ..
1878 973 .. ..
1879 836 .. ..
1880 755 .. ..
1881 710 .. ..
1882 654 .. ..
1883 663 .. ..
1884 717 .. ..
1885 730 .. ..
1886 828 .. ..
1887 834 .. ..
1888 913 .. ..
1889 1 050 .. ..
1890 1 196 .. ..
1891 1 226 .. ..
1892 1 174 .. ..
1893 1 189 .. ..
1894 1 209 .. ..
1895 1 248 .. ..
1896 1 236 .. ..
1897 1 437 .. ..
1898 1 604 .. ..
1899 1 667 .. ..
1900 2 011 .. ..
1901 1 948 133 ..
1902 1 914 .. ..
1903 1 733 87 38
1904 1 694 78 38
1905 1 571 68 13
1906 1 538 51 16
1907 1 531 66 19
1908 1 554 68 19
19091 1 637 284 13
1910 1 689 239 12
1911 1 764 251 13
1912 1 904 286 ..
1913 2 073 279 ..
1914 2 263 431 ..
1915 2 565 657 ..
1916 2 984 606 ..
1917 3 531 598 ..
1918 3 805 642 ..
1919 4 025 901 ..
1920 4 552 716 ..
1921 5 188 578 ..
1922 5 840 645 ..
1  Økningen skyldes skjerpede bestemmelser om hundehold i kgl. res. av 19. desember 1908.
2  Påbudt bundne.
Kilde: allene for 1848 til 1876 er beregnet (12 kroner pr. hund pr. år) ut fra innbetalt hundeskatt oppgitt i Femtiaars-Beretning om Christiania Kommunefor Aarene 1837-1886, Statistiske Meddelelser angaaende Christiania By, 1887-1898, Statistisk årbog for Kristiania by, 1899-1923.

Standardtegn i tabeller