Forholdet mellom seil- og dampskip for noen land. 1850-1886

  1850 1860 1870 1880 1886
  Damp Seil Damp Seil Damp Seil Damp Seil Damp Seil
Storbritannia og Irland 149,3 3 010,3 484,9 4 184,1 1 062,2 4 765,3 2 812,6 4 068,7 4 450,3 3 456,6
Danmark 1,0 89,7 4,5 143,9 11,7 168,2 54,7 203,2 94,3 180,0
Norge .. 288,2 .. 547,1 11,9 984,4 54,8 1 455,9 114,1 1 448,9
Sverige .. 192,9 .. 277,6 20,7 318,0 93,7 447,1 110,2 406,9
Russland .. .. .. .. 46,4 197,2 79,7 264,6 88,1 261,0
Finland1 0,3 97,6 1,6 106,0 3,3 264,7 12,0 280,5 17,5 234,3
Tyskland 5,5 493,4 29,5 778,1 77,7 921,3 196,3 974,9 420,6 861,8
Nederland 2,5 320,7 11,9 508,0 19,2 430,0 61,8 290,0 113,8 188,9
Belgia 1,7 28,1 1,3 32,8 7,4 22,1 51,8 11,4 79,5 5,1
Frankrike 17,8 640,5 86,5 924,5 190,1 894,4 286,7 676,9 551,5 507,8
Spania 4,0 240,9 15,4 377,9 66,7 344,5 113,8 311,2 244,5 210,4
Italia2 .. .. 23,8 590,4 29,6 853,9 72,7 933,3 139,6 828,8
Østerrike og Ungarn 7,6 182,9 20,5 240,6 45,4 258,9 60,3 270,4 94,0 228,0
Hellas .. .. .. .. .. .. 10,0 236,0 35,0 225,2
De forente stater3 30,8 1 234,9 61,4 1 892,5 489,6 1 973,0 534,3 2 031,1 696,3 1 978,3
1  I 1850 og 1860 omfatter tallene bare handelsflåten i byene.
2  Tallene for 1860 er for 1865.
3  For 1850 og 1860 omfatter tallene bare skip i utenriks fart.
Kilde: International Skibsfartsstatistikk. Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i aarene 1850-1886, Kristiania 1887.

Standardtegn i tabeller