Tap av menneskeliv ved forlis, havari og andre ulykker. 1 1873-1999

  Ved forlis Ved havari Andre ulykker Døde av sykdom Forulykket på utenlandsk båt
1873 258 .. .. .. ..
1874 133 .. .. .. ..
1875 138 .. .. .. ..
1876 143 .. .. .. ..
1877 170 .. .. .. ..
1878 136 .. .. .. ..
1879 207 .. .. .. ..
1880 211 .. .. .. ..
1881 210 .. .. .. ..
1882 264 .. .. .. ..
1883 300 .. .. .. ..
1884 173 .. .. .. ..
1885 303 .. .. .. ..
1886 213 .. .. .. ..
1887 143 .. .. .. ..
1888 116 .. .. .. ..
1889 173 .. .. .. ..
1890 103 .. .. .. ..
1891 228 .. .. .. ..
1892 198 .. .. .. ..
1893 266 .. .. .. ..
18942 567 .. .. .. ..
1895 231 .. .. .. ..
1896 166 .. .. .. ..
1897 241 .. .. .. ..
1898 272 .. .. .. ..
1899 444 .. .. .. ..
1900 278 .. .. .. ..
1901 325 .. .. .. ..
1902 285 .. .. .. ..
1903 395 .. .. .. ..
1904 125 .. .. .. ..
1905 189 .. .. .. ..
1906 207 15 43 11 141
1907 244 15 69 66 127
1908 183 24 116 79 121
1909 144 7 107 85 91
1910 157 3 96 74 128
1911 184 .. 109 86 114
1912 109 1 131 76 124
1913 238 4 140 77 160
1914 135 3 109 93 109
1915 294 10 122 84 150
1916 334 11 166 65 149
1917 427 11 109 76 148
1918 182 12 88 210 272
1919 202 14 82 97 103
1920 238 4 92 62 104
1921 71 1 55 46 70
1922 71 2 100 54 69
1923 78 16 95 65 81
1924 36 2 80 68 78
1925 45 1 86 60 99
1926 56 13 95 62 123
1927 111 3 87 57 80
1928 35 11 77 59 113
1929 41 2 100 67 128
1930 49 11 84 64 103
1931 60 .. 51 39 78
1932 3 3 39 44 59
1933 20 .. 43 39 55
1934 41 6 45 64 66
1935 54 5 33 47 43
1946 62 2 57 55 49
1937 21 .. 69 70 48
1938 35 2 74 55 48
1939 47 .. .. .. ..
1940 66 .. .. .. ..
1941 20 .. .. .. ..
1942 14 16 171 5 ..
1943 18 .. .. .. ..
1944 41 .. .. .. ..
1945 8 .. .. .. ..
1946 71 2 24 3 ..
1947 68 1 35 1 ..
1948 49 1 37 .. ..
1949 29 4 55 5 ..
1950 3 1 61 3 ..
1951 50 7 57 4 ..
1952 91 12 63 4 ..
1953 16 .. 43 4 ..
1954 7 10 51 .. ..
1955 5 1 86 3 ..
1956 43 2 72 3 ..
1957 1 2 76 6 ..
1958 5 6 69 15 ..
1959 9 18 71 16 ..
1960 7 16 88 14 ..
1961 37 6 80 20 ..
1962 42 20 106 26 ..
1963 36 .. 69 20 ..
1964 38 2 72 34 ..
1965 29 4 75 22 ..
1966 20 2 76 38 ..
1967 14 5 73 40 ..
1968 36 7 62 36 ..
1969 52 9 79 24 ..
1970 26 8 .. .. ..
1971 21 60 .. .. ..
1972 7 10 .. .. ..
1973 83 8 .. .. ..
1974 19 17 .. .. ..
1975 7 5 .. .. ..
1976 16 84 .. .. ..
1977 14 8 .. .. ..
1978 13 4 .. .. ..
1979 6 2 .. .. ..
1980 129 5 .. .. ..
1981 13 3 .. .. ..
1982 1 2 .. .. ..
1983 27 11 .. .. ..
1984 6 5 .. .. ..
1985 10 3 .. .. ..
1986 .. 17 .. .. ..
1987 .. 10 .. .. ..
1988 .. 3 .. .. ..
1989 6 8 .. .. ..
1990 9 30 .. .. ..
1991 2 6 .. .. ..
1992 7 15 .. .. ..
1993 15 8 .. .. ..
1994 .. 4 .. .. ..
1995 2 6 .. .. ..
1996 .. 10 .. .. ..
1997 .. 2 .. .. ..
1998 8 .. .. .. ..
1999 19 6 .. .. ..
1  Omfatter både besetning og pasasjerer, norske og utenlandske sjøfolk, oppgavene er omtrentlige fram til 1911. Fra 1911 er også større fiske- og fangstfartøyer med. Tall for krigsforlisene er ikke medregnet, og er vist i egne tabeller. For havari, andre ulykker og sykdom fins det bare sumtall for perioden 1939-1945.
2  De høye tallene for 1894 skyldes at et stort antall forlis som hadde skjedd tildigere først ble rapportert i 1894.
Kilde: Tabeller vedkommende Norges Skibsfart1873- 1887, Norges Skibsfart 1888-1905, 1906-1910 Aarbog for Norges Handelsmarine, Udgivet af Sjøfartskontoret, 1911-1969 Norsk sjøulykkestatistikk, Sjøulykkesstatistikk 1970-1985, 1986-1999 Sjøfart.

Standardtegn i tabeller