Verdens handelsflåte. 1816-1896

  Tonnasje, beregnet Av dette: seilskip
1816 3 419,6 3 415,1
1817 3 493,5 3 486,3
1818 3 391,7 3 380,6
1819 3 208,7 3 190,7
1820 3 184,2 3 165,6
1821 3 162,3 3 141,9
1822 3 090,0 3 060,3
1823 3 015,0 2 978,1
1824 3 036,2 2 996,6
1825 3 111,4 3 067,3
1826 3 126,3 3 069,3
18271 3 055,6 2 974,3
1828 3 132,3 3 041,1
1829 3 243,9 3 153,9
1830 3 106,6 3 016,0
18312 3 913,2 3 816,6
1832 3 970,5 3 863,7
1833 4 072,4 3 955,1
1834 4 101,4 3 973,9
1835 4 271,9 4 128,8
1836 4 407,5 4 237,1
1837 4 408,5 4 204,5
1838 4 409,9 4 167,8
1839 4 593,7 4 327,0
1840 4 847,2 4 556,2
18413 5 095,9 4 780,6
1842 5 383,2 5 039,4
18432 5 663,6 5 277,5
1844 5 685,6 5 295,9
1845 5 748,6 5 343,3
1846 5 877,0 5 457,0
1847 6 133,4 5 668,7
1848 6 510,7 5 978,2
1849 6 752,5 6 181,3
18502 8 039,6 7 328,3
1851 8 335,3 7 544,2
1852 8 665,3 7 773,1
1853 9 001,0 8 013,1
1854 9 712,2 8 568,9
1855 10 522,3 9 109,0
1856 11 262,3 9 534,6
1857 11 988,1 10 032,7
1858 12 733,0 10 561,9
18594 12 982,9 10 652,2
1860 13 006,0 10 712,2
1861 13 133,7 10 724,7
1862 13 336,2 10 658,7
1863 13 439,6 10 573,1
1864 14 098,8 10 984,8
18652 15 345,5 11 804,0
1866 16 256,9 11 954,9
1867 16 718,0 12 128,3
1868 16 922,9 12 131,9
1869 17 186,1 12 312,3
1870 17 479,9 12 352,6
1871 18 059,4 12 200,1
1872 18 753,7 12 033,7
1873 19 724,4 11 891,1
1874 20 798,2 11 913,7
1875 21 819,2 12 250,0
1876 22 495,1 12 548,6
1877 22 975,4 12 804,2
18785 23 456,1 12 795,6
18792 26 659,1 13 620,5
1880 27 204,6 13 267,5
1881 27 904,1 12 885,8
1882 28 916,8 12 546,7
1883 30 822,9 12 294,6
1884 32 845,6 12 076,0
1885 34 191,4 12 002,8
1886 34 221,6 11 807,7
1895 42 085,4 9 426,6
1896 42 829,4 9 065,5
1  Nedgangen skyldes revisjon av engelske skipsregistre.
2  Økningen skyldes at flere land er tatt med.
3  Økningen er motvirket av en revisjon av franske skipsregistre.
4  Et delvis skifte av kildegrunnlag.
5  Økningen er motvirket av en revisjon av de italienske skipsregistre.
Kilde: International Skipsfartsstatistikk. Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i aarene 1850-1886. International Skibsfartsstatistikk. Tabeller vedkommende Skipsfartsbevægelsen 1872-1894 og Hanadelsflaaderne 1886-1896.

Standardtegn i tabeller