Fraktrater for trelast. Shilling og pence per Petersburger Standard.1 1866-1875

Fra Wiborg Fra Kvebek
til London til London
1866 60- 47 75-81
1867 .47 ½. 71 87 ½
1868 - 77 ½ - 86
1869 40 - 41 78 ½ - 85
1870 55-57 ½ 72 ½ -80
1871 47 ½ 75 - 82 ½
1872 50 75 - 87 ¾
1873 65 95 - 125
1874 52 ½-55 57 ½ 95
1875 45 75 - 82 ¼
1  Trelast mål var 1, Kristiania Standard er 5/8, Petersburger Standard er 1031/8, engelske kubikkfot er 9,55 norske kubikkfot som er 2,920 kubikkmeter.
Kilde: A.N.Kiær, Bidrag til Belysning av Skibsfartens Økonomiske Forhold, Kristiania 1877.

Standardtegn i tabeller