Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconGassverk. 1909-1984

  Antall Sysselsatte funksjonærer og arbeidere Produksjon av gass1 Forbruk kull Forbruk bensin/nafta Pris. Øre/m³
      1 000 m³ Tonn
1909 11 774   77 996 .. ..
1915 .. .. 42 275 133 000 .. ..
1916 16 1 154 43 831 152 032 .. ..
1922 17 1 054 .. .. .. ..
1923 17 1 125 .. .. .. ..
1924 16 1 039 .. .. .. ..
1925 16 1 051 .. .. .. ..
1926 17 979 .. .. .. ..
1927 15 913 36 235 121 289 .. ..
1928 15 960 41 213 121 897 .. ..
1929 15 907 39 925 118 173 .. ..
1930 15 903 38 236 109 328 .. ..
1931 15 915 38 923 113 476 .. ..
1932 15 847 39 862 112 887 .. ..
1933 15 838 39 508 110 318 .. ..
1934 15 808 38 498 109 181 .. ..
1935 15 840 38 992 113 429 .. ..
1936 15 831 41 022 115 727 .. ..
1937 15 835 41 927 120 370 .. ..
1938 15 844 43 609 120 777 .. ..
1939 15 865 45 135 122 027 .. ..
1940 15 851 43 997 114 791 .. ..
1941 15 851 38 405 90 409 .. ..
1942 14 834 38 295 78 094 .. ..
1943 14 807 41 819 82 398 .. ..
1944 14 755 41 363 85 300 .. ..
1945 13 551 13 679 32 686 .. ..
1946 13 703 37 061 91 248 .. ..
1947 13 686 42 757 98 395 .. ..
1948 13 720 46 666 104 756 .. ..
1949 13 716 43 653 96 441 .. ..
1950 12 684 45 355 106 429 .. ..
1951 12 665 45 933 98 276 .. ..
1952 12 639 51 166 104 459 .. ..
1953 11 604 48 929 104 117 .. ..
1954 11 593 48 511 98 068 .. ..
1955 11 557 49 363 94 970 .. ..
1956 11 524 48 609 98 135 .. ..
1957 11 463 46 085 89 906 .. ..
1958 7 372 41 944 78 618 .. ..
1959 6 348 39 594 78 959 .. ..
1960 5 328 40 845 75 950 .. ..
1961 5 314 38 285 72 935 .. ..
1962 4 279 38 392 74 520 .. ..
1963 3 245 34 647 66 297 ..  
1964 2 232 31 641 43 680 .. ..
1965 2 221 31 867 30 661 7 156 ..
1966 2 179 33 403 8 541 13 183 ..
1967 2 112 29 176 .. 14 079 ..
1968 2 103 25 361 .. 14 504 ..
1969 2 103 27 107 .. 14 450 26,6
1970 2 96 28 582 .. 14 945 29,2
1971 2 94 26 310 .. 13 824 31,6
1972 2 86 25 075 .. 13 530 33,3
1973 2 84 23 974 .. 13 444 35,9
1974 2 84 21 906 .. 11 748 42,2
1975 2 78 21 379 .. 11 965 46,8
1976 2 74 21 101 .. 12 154 52,0
1977 2 70 19 230 .. 7 663 56,5
1978 2 59 14 480 .. 7 950 72,7
1979 1 41 14 489 .. 7 848 87,6
1980 1 40 12 761 .. 6 146 104,6
1981 1 45 10 910 .. 5 428 123,1
1982 1 46 8 257 .. 3 719 128,2
1983 1 43 4 382 .. 2 405 171,8
19842 1 38 2 295 .. 1 092 175,9
1  Fra 1969 målt hos abonnentene.
2  Siste gassverk nedlagt 20. november 1984.
Kilde: 1909, NOS VI. 50, Fabriktællingen i Norge 1909, Fjerde hefte. Produksjonsstatistik. NOS VII. 49, Produktionsstatistik for industrien 1916, Industristatistikk 192-1922, Norges Industri, 1923-1960, Elektrisitetsstatistikk 1961-1985.

Standardtegn i tabeller