Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconHusdyr.1 1835-1875

  Hester Storfe Sau Geit Gris Reinsdyr
1835 113 163 644 414 1 028 945 184 518 79 874 82 225
1845 131 894 842 568 1 447 274 290 950 88 637 90 273
1855 154 447 949 935 1 596 199 357 102 113 320 116 891
1865 149 167 953 036 1 705 394 290 985 96 166 101 768
1875 151 903 1 016 617 1 686 306 322 861 101 020 96 567
1  Tallene gjelder ved utgangen av året. Siden et stort antall gris slaktes før jul, blir antallet gris for lavt i forhold til de andre husdyrene.
Kilde: Norges officielle statistik, Statistik angaaende det norske jordbruk, fornemmlig i femaarsperioden 1871-1875 og i aaret 1875, Kristiania 1880.

Standardtegn i tabeller