Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconSmåhvalfangst. 1939-19991

    Fartøyer   Hval fanget2   Mengde   Verdi3
            Tonn   1 000 kr
1939   ..   1 012   1 977   460
1946   268   1 937   3 650   3 403
1947   264   2 716   5 363   4 983
1948   300   3 606   6 855   6 645
1949   350   4 178   8 718   8 044
1950   198   2 055   3 406   2 462
1951   236   2 854   4 862   4 333
1952   225   3 398   6 383   6 740
1953   169   2 492   4 132   2 915
1954   186   3 517   6 269   6 124
1955   193   4 491   7 961   9 446
1956   198   3 966   7 762   7 937
1957   197   3 935   7 489   7 606
1958   192   4 741   8 926   8 451
1959   185   3 478   6 769   7 774
1960   183   4 035   7 703   10 503
1961   178   3 712   6 735   8 201
1962   168   3 774   7 428   9 451
1963   156   3 661   7 272   9 235
1964   144   3 170   6 535   9 828
1965   139   3 295   7 864   12 005
1966   115   2 993   5 906   11 031
1967   119   2 592   5 362   12 004
1968   126   3 234   5 970   12 578
1969   115   3 134   6 047   10 700
1970   119   3 131   6 597   13 652
1971   105   2 600   5 609   15 220
1972   99   2 695   5 186   17 304
1973   99   2 059   3 675   14 383
1974   84   1 827   3 543   15 472
1975   80   1 790   3 058   15 102
1976   83   2 146   3 801   29 200
1977   87   1 779   3 281   24 900
1978   87   1 606   2 893   21 729
1979   84   2 201   4 262   31 204
1980   89   2 054   4 246   39 660
1981   89   1 890   3 499   35 719
1982   80   1 963   3 529   39 837
1983   79   1 869   3 491   45 617
1984   55   804   1 947   32 681
1985   53   771   1 839   34 626
1986   53   383   1 008   20 489
1987   50   375   1 003   21 294
1988   2   29   42   816
1989   1   17   22   508
1990   1   5   8   231
1991   ..   ..   ..   ..
1992   6   92   150   3 232
1993   31   217   454   16 253
1994   32   273   487   15 724
1995   33   217   456   13 068
1996   31   388   681   15 379
1997   31   503   779   22 029
1998   34   624   1 143   27 365
1999   34   589   996   24 271
1  Fra 1988-1994 var det ikke tillatt med kommersiell fangst av småhval. Tallene for 1993 og 1994 omfatter også henholdsvis 63 og 70 hval fanget til forskninsformål.
2  Det ble fanget om lag 40 spekkhoggere i november/desember 1978 som ikke er tatt med i statistikken.
3  Verdien omfatter pristilskudd til hvalfanger.
Kilde: Fiskeridirektoratet og fiskerier, Statistisk sentralbyrå. I serien Norges offisielle statistikk. Beretninger om Norges Fiskerier 1868-1875, Statistikk over Norges Fiskerier 1876-1878. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier 1979-1909, Norges Fiskerier 1910-1960, Fiskeristatistikk 1961-1999.
Mer informasjon: http://www.fiskeridir.no/ og http://www.ssb.no/fiskeri/ .

Standardtegn i tabeller