Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconHvalfangst fra kysten av Finnmark og på Nordfeltene. 1868-1938

    Nordfeltene i alt   Finnmarkskysten   Andre havområder1
1868   20   20   ..
1869   36   36   ..
1870   17   17   ..
1871   30   30   ..
1872   40   40   ..
1873   36   36   ..
1874   51   51   ..
1875   37   37   ..
1876   36   36   ..
1877   32   32   ..
1878   135   135   ..
1879   127   127   ..
1880   145   145   ..
1881   279   279   ..
1882   391   391   ..
1883   541   541   ..
1884   446   446   ..
1885   1 269   1 269   ..
1886   909   884   25
1887   778   755   23
1888   702   635   67
1889   603   603   ..
1890   902   577   325
1891   969   639   330
1892   1 411   1 081   330
1893   1 757   1 250   507
1894   1 538   879   659
1895   1 503   652   851
1896   2 081   1 100   981
1897   1 888   1 080   808
1898   2 079   1 101   978
1899   1 674   597   1 077
1900   1 482   404   1 078
1901   1 989   504   1 485
1902   2 385   771   1 614
1903   2 008   390   1 618
1904   2 309   427   1 882
1905   2 361   ..   2 361
1906   1 719   ..   1 719
1907   2 114   ..   2 114
1908   1 664   ..   1 664
1909   1 988   ..   1 988
1910   1 496   ..   1 496
1911   1 165   ..   1 165
1912   1 422   ..   1 422
1913   943   ..   943
1914   897   ..   897
1915   596   ..   596
1916   343   ..   343
1917   162   ..   162
1918   859   ..   859
1919   902   ..   902
1920   1 266   ..   1 266
1921   666   ..   666
1922   1 226   ..   1 226
19232   ..   ..   ..
1924   2 133   ..   2 133
1925   3 026   ..   3 026
1926   3 010   ..   3 010
1927   1 657   ..   1 657
1928   973   ..   973
1929   648   ..   648
1930   893   ..   893
1931   683   ..   683
1932   793   ..   793
1933   876   ..   876
1934   460   ..   460
1935   225   ..   225
1936   331   ..   331
1937   606   ..   606
1938   395   ..   395
1  Andre havområder er det som med en fellesbetegnelse ble kalt Nordfeltene: Ytre Oslofjord, Norges vestkyst, Island, Svalbard, Jan Mayen, Færøyene, Shetland, Spania, vest for Irland, Mexico, Alaska og St. Lawrence.
2  I 1923 var den totale hvalfangsten på Nord- og Sydfeltene 8 550 hval.
Kilde:  I serien Norges offisielle statistikk: Beretninger om Norges Fiskerier 1868-1875, Statistikk over Norges Fiskerier 1876-1878. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier 1979-1909, Norges Fiskerier 1910-1960, Fiskeristatistikk 1961-1999.

Standardtegn i tabeller