Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconFangst av isbjørn. Antall. 1871-1999

      I alt   Av dette levende   Selfangere   Fangstmenn3   Bemanningen ved værobservasjonspost, Svalbard4   Troféjegere ved Svalbard
      Døde   Levende   Døde   Levende   Døde   Levende   Døde   Levende
1871   74   ..   74   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1872   28   ..   28   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1873   69   3   66   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1874   110   1   109   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1875   82   2   80   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1876   103   ..   103   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1877   65   ..   65   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1878   110   2   108   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1879   102   ..   102   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1880   55   ..   55   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1881   55   ..   55   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1882   74   4   70   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1883   55   2   53   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1884   211   5   206   5   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18851   146   8   138   8   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18861   142   5   137   5   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1887   254   27   227   27   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1888   156   4   152   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1889   339   48   284   48   7   ..   ..   ..   ..   ..
1890   220   15   205   15   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1891   258   17   241   17   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18921   228   8   220   8   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1893   327   17   310   17   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18942   234   4   218   4   12   ..   ..   ..   ..   ..
1895   250   14   173   13   63   1   ..   ..   ..   ..
1896   261   13   244   13   4   ..   ..   ..   ..   ..
1897   466   53   413   53   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18981   554   59   495   59   ..   ..   ..   ..   ..   ..
18991   435   28   380   26   27   2   ..   ..   ..   ..
19001   372   15   357   15   ..   ..   ..   ..   ..   ..
19011   277   7   255   7   15   ..   ..   ..   ..   ..
19021   350   14   336   14   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1903   373   22   245   21   106   1   ..   ..   ..   ..
19041   431   25   406   25   ..   ..   ..   ..   ..   ..
19051   638   67   387   67   184   ..   ..   ..   ..   ..
19061   644   48   545   48   51   ..   ..   ..   ..   ..
19072   888   31   534   31   323   ..   ..   ..   ..   ..
19081   659   103   458   103   98   ..   ..   ..   ..   ..
1909   696   63   152   32   481   31   ..   ..   ..   ..
1910   511   27   258   24   226   3   ..   ..   ..   ..
1911   250   5   114   5   131   ..   ..   ..   ..   ..
1912   216   3   113   3   100   ..   ..   ..   ..   ..
1913   250   8   196   7   46   1   ..   ..   ..   ..
1914   285   14   189   12   82   2   ..   ..   ..   ..
1915   294   ..   258   ..   36   ..   ..   ..   ..   ..
1916   311   ..   306   ..   5   ..   ..   ..   ..   ..
1917   229   ..   216   ..   13   ..   ..   ..   ..   ..
1918   390   ..   383   ..   7   ..   ..   ..   ..   ..
1919   662   ..   662   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1920   578   4   487   4   87   ..   ..   ..   ..   ..
1921   175   ..   155   ..   20   ..   ..   ..   ..   ..
1922   218   10   208   10   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1923   550   60   480   59   10   1   ..   ..   ..   ..
1924   901   2   733   ..   166   2   ..   ..   ..   ..
1925   598   ..   570   ..   28   ..   ..   ..   ..   ..
1926   281   ..   134   ..   147   ..   ..   ..   ..   ..
1927   370   45   255   45   70   ..   ..   ..   ..   ..
1928   528   51   430   51   47   ..   ..   ..   ..   ..
1929   474   68   322   66   84   2   ..   ..   ..   ..
1930   441   56   250   56   135   ..   ..   ..   ..   ..
1931   127   11   77   11   39   ..   ..   ..   ..   ..
1932   218   12   149   12   57   ..   ..   ..   ..   ..
1933   224   12   179   12   33   ..   ..   ..   ..   ..
1934   152   5   80   5   67   ..   ..   ..   ..   ..
1935   221   7   101   7   113   ..   ..   ..   ..   ..
1936   406   27   198   26   181   1   ..   ..   ..   ..
1937   540   43   344   42   153   1   ..   ..   ..   ..
1938   245   19   119   19   107   ..   ..   ..   ..   ..
1939   148   6   102   6   40   ..   ..   ..   ..   ..
1940   151   ..   15   ..   136   ..   ..   ..   ..   ..
1941   11   ..   ..   ..   11   ..   ..   ..   ..   ..
1942   4   ..   ..   ..   4   ..   ..   ..   ..   ..
1943   1   ..   ..   ..   1   ..   ..   ..   ..   ..
1944   0   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1945   195   ..   195   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1946   405   55   316   55   7   ..   27   ..   ..   ..
1947   523   35   165   29   293   5   25   ..   5   1
1948   444   34   176   21   191   11   43   2   ..   ..
1949   304   29   194   24   26   4   50   1   5   ..
1950   538   60   439   60   18   ..   21   ..   ..   ..
1951   374   36   236   33   66   3   32   ..   4   ..
1952   152   17   75   12   12   ..   32       16   5
1953   347   46   247   43   7   2   41   1   6   ..
1954   209   19   128   19   13   ..   22   ..   27   ..
1955   470   46   249   46   86   ..   22   ..   67   ..
1956   341   47   197   43   26   2   42   2   29   ..
1957   308   17   233   17   6   ..   18   ..   34   ..
1958   160   2   81   2   3   ..   29   ..   45   ..
1959   334   ..   128   ..   132   ..   45   ..   29   ..
1960   173   ..   11   ..   66   ..   70   ..   26   ..
1961   126   ..   42   ..   11   ..   52   ..   21   ..
1962   177   4   40   2   25   ..   83   2   25   ..
1963   310   1   126   1   66   ..   86   ..   31   ..
1964   436   2   146   ..   155   ..   77   2   56   ..
1965   435   ..   9   ..   278   ..   120   ..   28   ..
1966   173   ..   3   ..   31   ..   87   ..   52   ..
1967   263   4   9   ..   122   2   79   ..   49   2
1968   267   ..   3   ..   151   ..   68   ..   45   ..
1969   346   ..   41   ..   123   ..   133   ..   49   ..
1970   515   ..   87   ..   272   ..   105   ..   51   ..
1971   116   ..   64   ..   21   ..   19   ..   12   ..
1972   61   ..   18   ..   3   ..   13   ..   27   ..
1973   41   ..   3   ..   11   ..   8   ..   19   ..
19745   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1975   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1976   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1977   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1978   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1979   6   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1980   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1981   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1982   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1983   6   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1984   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1985   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1986   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1987   9   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1988   7   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1989   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1990   3   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1991   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1992   4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1993   6   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1994   2   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1995   8   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1996   1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1997       ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1998   5   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1999   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..
1  Tallene for 1885,1886, 1892, 1898-1902, 1904-1906, 1908 inneholder antatt isbjørnfangst av selvfangstekspedisjoner fra Østlandet og Sunnmøre. Antall deltakende båter er grunnlag for anslagene.
2  I 1894 ble seks bjørner skutt av fangstmenn på Bjørnøya, i 1907 ble en bjørn skutt på Jan Mayen, ellers ble alle bjørner skutt og fanget av fangstmenn før 1909 tatt på Svalbard.
3  Fra 1945 omfatter tallene for fangstmenn også sommerekspedisjoner til Øst-Grønnland og fangst av norske gruvearbeidere.
4  Tallene for fangsten av mannskapet ved værobservasjonsposten på Svalbard omfatter fire dyr fanget av mannskapet ved værstasjonen på Jan Mayen (1949 (1), 1963 (2) og 1968 (1).
5  Etter at isbjørnen ble fredet, gjelder tallene bare isbjørn skutt eller drept på annen måte på Svalbard.
Kilde: I serien Norges offisielle statistikk: Beretninger om Norges Fiskerier 1868-1875, Statistikk over Norges Fiskerier 1876-1878. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier 1979-1909, Norges Fiskerier 1910-1960, Fiskeristatistikk 1961-1999. Fiskeridirektøren, Selfangsten (1924-1970), Norsk Polarinstitutt (Thor Larsen, Population biology of the polar bear (Ursus maritimus) in the Svalbard area, Oslo 1986, Odd Lønø, The polar bear (Ursus maritimus PHIPPS) in the Svalbard area, Oslo 1970, Ian Gjertz and Endre Persen, Confrontations between humans and polar bears in Svalbard, 1987, Polar Research 5 s. 253-256, Ian Gjertz, Sissel Aarvik and Reidar Hindrum, Polar bears killed in Svalbard 1987-1992, 1993, Polar Research 12 s.107-109.) Sysselmannen på Svalbard.

Standardtegn i tabeller