Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconRømte sjøfolk.1. 1866-1906

  Rømte ifølge innrulleringssjefene Hjemvendte ifølge innrulleringssjefene Rømte fra norske skip ifølge konsulatene
18662 500 115 ..
18672 427 125 ..
18682 490 132 ..
1869 507 189 ..
1870 714 243 ..
1871 817 262 2 100
1872 884 292 2 300
1873 853 416 2 707
1874 836 611 1 840
1875 797 610 1 768
1876 829 652 1 898
1877 711 611 2 075
1878 766 545 2 319
1879 755 547 2 827
1880 977 604 3 240
1881 1 004 624 3 112
1882 1 110 625 2 888
1883 1 190 676 2 818
1884 831 600 2 021
1885 903 592 2 078
1886 645 572 1 996
1887 862 566 2 302
1888 797 609 2 515
1889 909 667 2 401
1890 702 772 2 065
1891 799 671 1 612
1892 853 619 1 324
1893 667 613 1 170
1894 470 478 1 067
1895 411 369 653
1896 404 395 1 008
18973 350 291 1 060
1898 490 334 1 412
1899 499 511 1 534
1900 560 489 1 411
1901 539 463 898
1902 454 477 1 375
1903 541 420 858
1904 523 484 756
1905 495 390 ..
1906 512 392 ..
1  Rømte og hjemvendte sjøfolk omfatter bare norske statsborgere og ble rapportert av innrulleringssjefene, rømte fra norske skip omfatter også sjøfolk (andre lands statsborgere og norske statsborgere) som hadde rømt flere ganger.
2  Totalallet ble fastsatt etter skjønn da tall for 11 innrulleringskretser manglet i 1866 og 1867 og 7 innrulleringskrester i 1868.
3  For 1897 mangler tallene for innrulleringssjefen for Kristiania distrikt.
Kilde: Norges skibsfart, 1872-1906.

Standardtegn i tabeller