Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconOppgitt årsak til utvandring1. 1905-1932

  Manglende adgang til lønnet virksomhet Forhyret eller søker hyre Reiser til familie Ander årsaker2 Billett eller reisepenger tilsendt fra Amerika
  Menn Kvinner Menn Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
  Ja Nei Ja Nei
1905 10 932 5 208 483 1 316 2 806 204 110 4 207 8 728 3 571 4 553
1906 12 035 5 433 508 1 156 2 543 172 120 4 604 9 267 3 652 4 444
1907 12 211 6 028 544 1 051 2 202 66 33 4 851 9 021 3 694 4 569
1908 3 399 2 911 289 565 1 297 22 14 1 749 2 526 1 849 2 373
1909 8 941 4 519 523 571 1 468 59 71 2 701 7 393 2 301 3 757
1910 11 021 4 822 425 782 1 722 61 77 3 332 8 959 2 618 4 003
1911 6 515 3 276 294 674 1 575 73 70 2 008 5 548 1 872 3 049
1912 3 990 2 525 337 635 1 474 94 50 1 468 3 588 1 720 2 329
1913 5 206 2 436 367 549 1 215 63 40 1 518 4 667 1 430 2 261
1914 3 988 2 550 237 497 1 133 75 42 1 179 3 618 1 238 2 487
1915 1 425 1 519 215 445 926 37 5 775 1 347 963 1 487
1916 1 584 2 002 312 365 870 45 34 786 1 520 995 1 911
1917 742 548 316 259 607 12 34 145 1 184 315 874
1918 335 313 51 123 308 29 67 66 472 179 509
1919 654 633 195 227 665 29 29 136 969 323 1 004
1920 2 293 1 762 519 269 691 34 13 273 2 680 427 1 995
1921 2 047 1 528 164 209 634 16 29 250 2 186 356 1 835
1922 3 654 1 909 68 216 583 17 9 353 3 603 358 2 142
1923 12 548 3 867 110 496 1 219 30 17 1 440 11 744 1 026 4 077
1924 5 475 1 581 166 349 886 23 12 695 5 318 539 1 940
1925 3 574 2 119 69 365 857 12 13 770 3 250 795 2 194
1926 5 523 2 259 175 387 951 16 15 1 019 5 082 962 2 263
1927 7 745 2 592 174 389 965 7 9 999 6 927 934 2 632
1928 4 403 2 349 152 600 1 310 13 5 886 3 682 1 129 2 535
1929 3 880 1 814 175 623 1 465 26 46 898 3 183 1 220 1 963
1930 1 772 828 95 257 702 8 11 399 1 476 512 1 029
1931 226 177 31 88 270 16 17 71 202 121 343
1932 145 74 19 36 145 9 8 50 123 70 157
1  For barn som utvandrer gjelder den årsak foreldrene har angitt.
2  Andre årsaker er videre utdannelse, andre og ukjente årsaker. I noen få tilfeller ble 'vanskelighet med å få jord til eiendom' angitt, disse ble regnet sammen med 'andre og uoppgitte årsaker'.
Kilde: Norges Offisielle Statistikk, Folkemengdens bevegelse, Hovedoversikt, 1901-1910, 1911-1920, 1921-32.

Standardtegn i tabeller