Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconNorsk rikskringkasting, lisenser, sendetimer og sysselsatte. 1926-1999

  Radio Fjernsyn Radio og fjernsyn
  1 000 lisenser1 Sendetimer2 Svart-hvitt
1 000 lisenser1
Farger
1 000 lisenser1
Sendetid Sysselsatte
personer
1926 46 . . . . ..
1928 63 . . . . ..
1930 77 . . . . ..
1932 102 . . . . ..
1934 138 3 092 . . . 55
1936 189 3 224 . . . 72
1938 305 3 677 . . . ..
1940 424 3 836 . . . ..
19423 13 .. . . . ..
1944 13 .. . . . ..
1946 226 3 159 . . . ..
1948 539 3 368 . . . ..
1950 737 3 881 . . . 189
1952 824 3 916 . . . 327
1954 895 4 225 . . . 346
1955 925 4 185 . . . 353
1956 948 4 275 . . . 367
1957 968 4 325 . . . 386
1958 985 4 340 . . . 415
1959 997 4 310 . . . 473
1960 1 008 4 396 7 . . 608
1961 1 022 4 398 49 . 800 811
1962 1 034 4 655 107 . 1 008 933
1963 1 038 4 784 204 . 1 157 1 045
1964 1 060 4 884 292 . 1 321 1 128
1965 1 071 5 026 407 . 1 309 1 254
1966 1 089 5 460 490 . 1 483 1 342
1967 1 110 5 699 574 . 1 515 1 490
1968 1 135 5 904 662 . 1 683 1 633
1969 1 152 5 969 739 . 1 747 1 690
1970 1 171 5 976 796 . 1 958 1 786
1971 1 191 6 019 854 . 2 018 1 885
1972 1 204 6 044 895 28 2 335 1 932
1973 1 236 6 025 923 61 2 225 1 996
1974 1 255 6 036 926 118 2 207 2 040
1975 1 277 6 039 903 196 2 248 2 078
1976 1 300 6 057 855 312 2 310 2 109
19774 1 318 6 166 680 450 2 358 2 155
1978 . 6 253 569 578 2 405 2 207
1979 . 6 230 469 704 2 462 2 271
1980 . 6 245 380 825 2 399 2 364
1981 . 7 014 315 918 2 414 2 412
1982 . 8 832 265 1 031 2 443 2 477
1983 . 9 494 216 1 100 2 567 2 502
1984 . 10 506 225 1 115 2 807 2 522
1985 . 12 011 136 1 233 2 868 2 544
1986 . 12 858 111 1 331 2 870 2 566
1987 . 12 867 90 1 364 2 937 2 639
1988 . 13 423 63 1 409 3 466 2 700
1989 . 13 383 49 1 418 3 058 2 700
1990 . 13 760 47 1 449 3 164 2 707
1991 . 14 417 44 1 437 3 227 2 853
1992 . 14 404 30 1 466 3 390 2 859
1993 . 16 417 24 1 498 3 378 2 961
1994 . 22 281 20 1 530 3 518 3 002
1995 . 22 731 16 1 566 3 609 3 172
1996 . 22 731 10 1 628 4 855 3 276
1997 . 22 735 8 1 670 5 751 3 370
1998 . 22 728 ... 1 726 6 242 ...
1999 . 22 714 . 1 744 7 288 3 441
1  Rundet av til hele 1 000.
2  Omfatter ikke distriktssendinger.
3  Tallet for antall radiolisenser for 1941 gjelder 1. juli 1941. Om lag halvparten av sendingene var for tyskerne.
4  Etter 1. mars 1977 registreres ikke radiolisenser.
Kilde: Norsk rikskringkasting.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/07/01/10/ .

Standardtegn i tabeller