Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconStudenter ved universitetene. 1813-1950

  Oslo Bergen Trondheim
1813-1817 30 .. ..
1818-1822 37 .. ..
1823-1827 73 .. ..
1828-1832 105 .. ..
1833-1837 95 .. ..
1838-1842 78 .. ..
1843-1847 67 .. ..
1848-1852 85 .. ..
1853-1857 100 .. ..
1858-1862 98 .. ..
1863-1867 154 .. ..
1868 183 .. ..
1869 202 .. ..
1870 192 .. ..
1871 1 050 .. ..
1872 1 010 .. ..
1873 980 .. ..
1874 830 .. ..
1875 830 .. ..
1876 880 .. ..
1877 900 .. ..
1878 770 .. ..
1879 730 .. ..
1880 750 .. ..
1881 810 .. ..
1882 880 .. ..
1883 840 .. ..
1884 1 240 .. ..
1885 1 350 .. ..
1886 1 510 .. ..
1887 1 720 .. ..
1888 1 650 .. ..
1889 1 620 .. ..
1890 1 540 .. ..
1891 1 460 .. ..
1892 1 370 .. ..
1893 1 290 .. ..
1894 1 190 .. ..
1895 1 140 .. ..
1896 1 200 .. ..
1897 1 220 .. ..
1898 1 330 .. ..
1899 1 350 .. ..
1900 1 400 .. ..
1901 1 400 .. ..
1902 1 500 .. ..
1903 1 600 .. ..
1904 1 600 .. ..
1905 1 300 .. ..
1906 1 470 .. ..
1907 1 560 .. ..
1908 1 580 .. ..
1909 1 550 .. ..
1910 1 540 .. ..
1911 1 550 .. ..
1912 1 500 .. 320
1913 1 500 .. 321
1914 1 500 .. 486
1915 1 550 .. 546
1916 1 500 .. 588
1917 1 550 .. 588
1918 1 550 .. 669
1919 1 550 .. 667
1920 1 550 .. 691
1921 2 000 .. 680
1922 2 300 .. 651
1923 2 500 .. 609
1924 2 800 .. 590
1925 3 000 .. 551
1926 3 129 .. 707
1927 3 562 .. 727
1928 3 457 .. 729
1929 3 495 .. 762
1930 3 476 40 764
1931 3 615 39 773
1932 3 734 44 768
1933 3 879 65 748
1934 4 008 43 795
1935 3 905 43 815
1936 3 977 42 807
1937 4 007 57 778
1938 4 229 107 796
1939 4 118 126 916
1940 4 204 38 970
1941 3 941 54 916
1942 3 077 102 922
1943 4 243 75 904
1944 .. .. 673
1945 5 991 321 941
1946 6 209 284 1 060
1947 6 106 234 1 113
1948 5 081 417 1 077
1949 4 898 396 1 066
1950 4 682 756 1 043
1  1813-1867 i gjennomsnitt pr. femår.
2  1813-1870 antall nye immatrikulerte.
3  1871 antall studenter om høsten.
Kilde: tatistiske oversikter 1948, Historisk statistikk 1968, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/04/02/40/ .

Standardtegn i tabeller