Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconKrigsforliste skip og sjøfolk omkommet under andre verdenskrig. 1939-1945

  Sjøfolk omkommet Krigsforliste skip i alt Dampskip Motorskip
Antall Antall Tonnasje (BT) Av hjemmeflåten Av flåten utenfor Norge1 Av hjemmeflåten Av flåten utenfor Norge1
Antall Tonnasje (BT) Antall Tonnasje (BT) Antall Tonnasje (BT) Antall Tonnasje (BT)
1939 (1.9-31.12) .. 24 63 012 17 23 705 - - 7 39 307 - -
1940 (1.1-8.4) .. 31 57 730 27 44 138 - - 4 13 592 - -
1940 (9.4-31.12) 763 118 388 067 39 45 276 34 111 691 11 6 402 34 224 698
1941 870 166 498 577 25 38 540 90 196 290 13 28 843 38 234 904
1942 1 153 176 766 953 13 24 419 71 209 147 4 6 836 88 526 551
1943 514 78 324 491 13 21 306 23 69 244 9 20 108 33 213 833
1944 224 75 112 104 44 38 384 8 14 117 20 38 021 3 21 592
1945 (1.1-8.5) 114 38 86 336 21 33 494 8 13 936 7 25 683 2 13 223
1  Før 9. april 1940 ble hele flåten regnet som hjemmeflåte.
Kilde: Historisk statistikk 1968, Statistisk oversikt over krigsdødsfallene 1940-1945, Statistiske meddelelser 1948, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/03/01/10/ .

Standardtegn i tabeller