Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconKrigsforliste skip og sjøfolk omkommet under første verdenskrig.1 1914-1918

  Sjøfolk omkommet I alt Damp- og motorskip Seilskip
  Antall Antall Tonnasje (BT) Antall Tonnasje (BT) Antall Tonnasje (BT)
I alt2 1 156 889 1 296 226 644 1 041 306 176 194 540
               
1914 (1.8-31.12) 28 9 13 452 8 11 902 1 1 550
1915 51 69 92 337 45 70 628 24 21 709
1916 123 195 270 307 166 248 186 29 22 121
1917 730 423 670 841 329 547 758 94 123 083
1918 (1.1-31.12) 224 124 188 909 96 162 832 28 26 077
1  Omfatter ikke 3 damp- og motorskip og ett seilskip med 24 omkomne sjøfolk som ble minesprengt i 1919.
2  I totalen er medregnet 69 skip på 60 380 bruttotonn som forsvant under krigen og som etter all sannsynlighet var krigsforlis.
Kilde: Statistiske oversikter 1948, Statistisk aarbok for Kongeriket Norge 1919, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/03/01/10/ .

Standardtegn i tabeller