Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconRekruttering.1 1885-1926

  Utskrevet mannskap Av disse utvandret Antall undersøkte Stridsdyktige Gjennomsnittshøyde
1885 19 060 3 136 10 020 5 801 169
1890 19 033 3 453 9 589 6 577 170
1895 19 580 3 288 10 003 6 583 170
1900 24 236 1 808 14 599 9 689 170
1905 24 753 4 513 13 278 8 728 170
1906 25 555 4 893 12 878 8 783 171
1907 26 588 5 393 13 840 9 254 171
1908 26 714 5 830 14 132 9 640 171
1909 27 743 5 269 14 258 10 100 172
19102 28 850 5 179 15 056 10 742 171
1911 27 998 5 099 14 193 9 827 171
1912 27 300 1 672 16 632 11 233 171
1913 26 464 1 846 15 631 10 564 171
1914 29 999 1 882 20 065 13 857 171
19152 29 720 1 298 20 471 13 808 171
19163 60 909 1 111 40 695 28 230 171
1917 33 417 296 22 922 15 755 171
1918 30 895 191 19 132 12 927 171
1919 31 471 102 20 570 14 023 171
1920 31 114 148 22 041 15 777 171
1921 32 866 336 23 324 16 495 172
19224 32 909 330 21 766 14 099 172
1923 33 160 463 21 967 12 955 172
1924 32 185 1 061 20 498 11 811 172
1925 30 902 513 20 247 11 557 172
1926 30 963 401 16 820 8 373 172
1  Verneplikt ble først innført for Nord-Norge i 1897, tallene før 1900 gjelder derfor Norge sør for Nordland.
2  I 1910 ble vernepliktsalderen satt ned fra 22 til 21 år, og i 1915 til 20 år.
3  Flere årsklasser utskrevet i forbindelse med nedsettelse av vernepliktsalderen.
4  Kravene til tjenestedyktighet skjerpet ved Forsvarsdepartementets bestemmelse av 23. februar 1922.
Kilde: Statistisk årbok for Kongeriket Norge, 1929, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/02/ .

Standardtegn i tabeller