Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconPersoner 15 år1 og over, etter yrkesaktivitet og næring. 1920-1990

  1920 1930 1946 1950 1960 1970 1980 1990
Personer 15 år og over 1 799 878 2 012 645 2 441 884 2 478 882 2 663 081 2 873 114 3 134 528 3 393 833
                 
Yrkesaktive 1 068 175 1 163 007 1 368 421 1 388 144 1 406 358 1 462 159 1 453 783 1 467 546
Jordbruk  301 726  303 975  295 314  250 455  188 431  130 833 91 406 66 264
Skogbruk og jakt 34 070 32 136 38 434 39 595 31 153 11 773 5 360 7 891
Fiske og fangst 57 719 80 814 72 777 69 525 54 535 27 413 16 908 13 960
Bergverksdrift 9 671 13 770 8 896 9 331 9 072 9 350 9 841 21 364
Industri  215 384  215 350  304 315  357 689  358 224  390 906  338 963  281 306
Bygge- og anleggsvirksomhet 76 469 72 400  122 017  128 631  133 236  129 125  127 875  126 494
Kraft- og vannforsyning 7 051 6 928 10 277 11 029 12 817 15 847 15 381 18 945
Varehandel 90 723  113 692  122 752  132 342  163 529  198 549  210 216  199 353
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 9 488 8 778 13 281 17 365 23 285 33 541 43 991 59 325
Sjøtransport 43 545 51 477 55 860 65 634 84 977 67 311 40 387 24 712
Annen samferdsel 41 179 44 697 74 813 74 631 82 487 89 613  100 162  104 370
Offentlig administrasjon og forsvar 15 168 15 367 42 016 39 867 53 978 88 050  116 675  113 029
Offentlig og privat tjenesteyting 45 334 56 386 86 714 96 114  130 301  209 824  287 050  381 682
Personlig tjenesteyting  115 292  143 232  107 920 88 474 75 068 57 109 39 790 48 851
Uoppgitt næring 5 356 4 005 13 035 7 462 5 265 2 915 10 278 -
Ikke-yrkesaktive  731 304  848 678 1 065 383 1 085 190 1 256 723 1 410 955 1 680 745 1 926 287
Uoppgitt  399  960 8 080 5 548 - - - -
1  Fra og med 1970 16 år og over.
Kilde: Folketellinger, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fob2001/ .

Standardtegn i tabeller