Vis tabellen i eget vindu fullscreen-iconFolkeavstemninger. Stemmeberettigede, deltakelse og avstemningsresultat, etter fylke. 1905-1994

  1905 1905 1919
  Oppløsning av unionen med Sverige Prins Carl av Danmark til norsk konge Innføring av brennevinsforbud
  Stemme-
berettigede
Deltakelse, prosent Antall nei-stemmer Stemme
berettigede
Deltakelse, prosent Ja-stemmer, prosent Stemme-
berettigede
Ja-stemmer, prosent
Hele landet 435 376 85,4 184 439 718 75,3 78,9 1 198 522 61,6
Østfold 25 095 89,5 10 25 281 83,1 88,1 .. 65,4
Akershus 23 502 89,2 8 23 684 82,0 85,9 .. 33,7
Oslo 38 395 84,3 40 39 927 75,3 80,1 .. 21,0
Hedmark 24 940 92,9 3 25 034 80,4 76,8 .. 49,2
Oppland 23 724 92,1 15 23 779 81,3 88,3 .. 59,4
Buskerud 22 760 87,8 3 22 912 81,4 89,0 .. 42,4
Vestfold 20 552 79,2 5 20 829 76,4 93,4 .. 49,9
Telemark 19 553 89,9 16 19 886 78,0 58,9 .. 72,6
Aust-Agder 15 274 75,9 6 15 909 66,6 76,1 .. 76,3
Vest-Agder 16 439 83,0 9 15 964 73,8 59,6 .. 77,6
Rogaland 24 278 88,0 8 24 391 76,6 79,6 .. 82,1
Hordaland 27 121 88,7 7 27 296 77,1 77,8 .. 80,8
Bergen 13 184 86,9 3 13 372 79,7 70,2 .. 45,3
Sogn og  Fjordane 18 190 92,5 3 18 278 79,0 80,4 .. 79,2
Møre og  Romsdal 28 308 91,4 4 28 467 73,7 79,6 .. 88,0
Sør- Trøndelag 27 402 81,8 11 27 666 70,7 73,8 .. 70,0
Nord- Trøndelag 17 120 83,8 9 17 165 67,7 63,3 .. 77,8
Nordland 28 949 74,3 7 29 117 65,2 83,8 .. 73,2
Troms 14 438 69,4 1 14 570 62,1 72,0 .. 74,1
Finnmark 6 152 67,8 16 6 191 61,8 76,2 .. 66,9
  1926 1972 1994
  Fortsatt
brennevins
forbud
Rådgivende
avstemning
om tilslutning
til EF
Rådgivende
avstemning om
medlemskap i EU
  Stemme-
berettigede
Ja-stemmer,
prosent
Stemme-
berettigede
Valgdeltakelse,
prosent
Nei-stemmer,
prosent
Stemmebe-
rettigede
Valgdeltakelse,
prosent
Nei-stemmer,
prosent
Hele landet 1 482 724 44,3 2 645 349 79,2 53,52 3 266 064 89,0 52,2
Østfold 83 534 42,8 151 837 79,7 51,5 185 441 88,2 46,5
Akershus 113 762 17,1 217 851 83,1 43,2 322 029 91,1 36,2
Oslo 161 673 13,0 356 153 81,9 33,5 360 340 88,1 33,4
Hedmark 79 686 24,0 124 960 80,0 55,6 146 468 88,7 57,3
Oppland 73 544 39,9 120 082 78,6 60,1 142 911 88,5 55,9
Buskerud 76 246 26,4 139 999 79,2 46,1 174 271 88,7 42,8
Vestfold 69 068 28,3 119 780 79,0 43,3 155 338 89,0 43,0
Telemark 69 463 53,4 108 485 77,7 61,6 125 401 87,9 57,8
Aust-Agder 41 452 66,0 55 276 74,3 54,4 73 841 88,0 55,6
Vest-Agder 45 013 69,0 81 707 78,7 57,1 108 226 89,0 54,4
Rogaland 87 153 73,1 174 925 79,4 55,2 251 790 90,3 54,7
Hordaland1 83 497 70,9 248 675 79,9 51,0 313 511 89,8 56,3
Bergen 56 222 32,8 . . . . . .
Sogn og Fjordane 51 644 71,3 67 335 77,0 69,2 80 104 89,5 68,2
Møre og Romsdal 88 497 77,2 146 917 78,2 70,8 180 426 89,1 61,6
Sør-Trøndelag 92 888 48,1 159 730 76,6 57,6 194 869 87,9 55,0
Nord-Trøndelag 49 874 59,0 77 954 77,7 68,4 96 344 89,4 64,0
Nordland 89 070 50,6 157 183 77,3 72,5 183 703 88,5 71,4
Troms 47 564 56,7 88 174 75,8 70,2 113 840 89,1 71,5
Finnmark 22 874 52,0 47 326 76,1 70,4 57 211 88,1 74,5
1  Omfatter i 1972 og 1994 også Bergen.
2  Rettet 19.04.05
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/00/valg/ .

Standardtegn i tabeller