Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon2   Stortingsvalg. Valgte representanter, etter parti. 1906-2001
  I alt Detnorske Arbeiderparti Høyre1 Norges Kommunistiske Parti Senterpartiet2 Venstre Frisinnede Venstre1 Norges Socialdemokratiske Radikale Folkeparti Kristlig Folkeparti Sosialistisk Venstreparti3 Fremskrittspartiet4 Andre5
1906 123 11 35 . . 73 . 4 . . . . -
1909 123 11 64 . . 46 . 2 . . . . -
1912 123 23 24 . . 76 . - . . . . -
1915 123 19 21 . . 74 . 6 . . . . 3
1918 126 18 49 . 3 52 . 3 . . . . 1
1921 150 29 42 . 17 37 15 8 2 . . . -
1924 150 24 43 6 22 34 11 8 2 . . . -
1927 150 59 29 3 26 30 1 - 1 . . . 1
1930 150 47 39 - 25 33 2 - 1 . . . 3
1933 150 69 30 - 23 24 - - 1 1 . . 2
1936 150 70 36 - 18 23 - - - 2 . . 1
1945 150 76 25 11 10 20 - - - 8 . . -
1949 150 85 23 - 12 21 - - - 9 . . -
1953 150 77 27 3 14 15 - - - 14 . . -
1957 150 78 29 1 15 15 - - - 12 . . -
1961 150 74 29 - 16 14 - - - 15 2 . -
1965 150 68 31 - 18 18 - - - 13 2 . -
1969 150 74 29 - 20 13 - - - 14 - . -
1973 155 62 29 - 21 2 - - - 20 16 4 1
1977 155 76 41 - 12 2 - - - 22 2 - -
1981 155 66 53 - 11 2 - - - 15 4 4 -
1985 157 71 50 - 12 - - - - 16 6 2 -
1989 165 63 37 . 11 - - - - 14 17 22 1
1993 165 67 28 - 32 1 - - - 13 13 10 1
1997 165 65 23 - 11 6 - - - 25 9 25 1
2001 165 43 38 - 10 2 - - - 22 23 26 1
1  Mandattallet for 1906-1918 omfatter Frisinnede Venstre.
2  Før 1959 Bondepartiet.
3  Sosialistisk Folkeparti 1961-1969 er ført under Sosialistisk Venstreparti.
4  I 1973 Anders Langes Parti.
5  I 1915 og i 1918 Frisinnede Folkeparti, i 1930 Frisinnede Folkeparti (3) og Radikale Folkeparti (1) og i 1933 Frisinnede Folkeparti (1) og Radikale Folkeparti (1) og Samfunnspartiet (1),
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/00/valg/ .

Standardtegn i tabeller