Giftermål og skilsmisser1. 1886-1998. Antall
1 Før 1986 ekteskap der mannen var bosatt i Norge, fra 1986 ekteskap der en av ektefellene var bosatt i Norge.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/02/02/30/.