276759
276759
HKPI ned 0,4 prosent sist månad
statistikk
2017-02-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
hkpi, Harmonisert konsumprisindeks, HKPI, inflasjon, EU-land, EØS-land, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bustad, tranport), tenestegrupper (for eksempel teletenester, hotell og restaurantar)Konsumpriser, Forbruk, Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
true

Harmonisert konsumprisindeksjanuar 2017

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. På nokre område skil HKPI seg frå den offisielle norske konsumprisindeksen (KPI).

Frå og med januar 2016 er HKPI beregna med nytt referanseår 2015=100 i samsvar med lovregulering frå EU. Oppdaterte tal ligg i statistikkbanken.

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

HKPI ned 0,4 prosent sist månad

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 104,5 (2015=100) i januar, ein nedgang på 0,4 prosent frå desember. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,9 prosent i januar, ned 0,9 prosentpoeng frå desember.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB