Konsumprisindeksen

08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) 1920 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

måned

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 99 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.12.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 40902663
tss@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks (2015=100):
indeks
Referansetid
Konsumprisindeks (2015=100):
15. i måneden
Basisperiode
Konsumprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. For tidligere publiserte indekser med 1998=100, se avsluttede serier.

Brukerveiledning for statistikkbanken