Konsumprisindeksen

Til toppen

08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) 1920 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
måned
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1920 , 1921 , 1922 ,

Valgt 1 av totalt 101

måned

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgjennomsnitt , Januar , Februar ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. For tidligere publiserte indekser med 1998=100, se avsluttede serier.
år
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juli 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for november 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juni 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for oktober 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for september 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for desember 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for august 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.

Brukerveiledning for statistikkbanken