Notater 2001/64

Mikroindeksformel i konsumprisindeksen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Mikroindeksformel i konsumprisindeksen

Ansvarlig

Randi Johannessen

Serie og -nummer

Notater 2001/64

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for økonomiske indikatorer

Emne

Konsumpriser

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt