Publikasjon

Notater 2001/64

Mikroindeksformel i konsumprisindeksen

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt