Konsumprisindeksen

Til toppen

05327: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995M01 - 2020M12

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 312

konsumgruppe

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Totalindeks , KPI-JAE Totalindeks , KPI-JE Totalindeks ,

Valgt 0 av totalt 28

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til 2003 (juli 1999=100).

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11451 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.
måned
2020M04
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M05
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M06
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juni 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M07
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juli 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M08
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for august 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M09
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for september 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M10
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for oktober 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M11
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for november 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M12
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for desember 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.

Brukerveiledning for statistikkbanken