Konsumprisindeksen

05327: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) 1995M01 - 2018M11
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 287 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.12.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 40902663
tss@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Basisperiode
KPI-JA, KPI-JAE. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) Månedlig:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JEL=KPI uten elektrisitet, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Tidsseriene for KPI-JE og KPI-JEL går tilbake til 1995 (1998=100), mens tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til 2003 (juli 1999=100). F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11451 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken