Konsumprisindeksen

11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2018M10
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

Leveringssektor Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.11.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 40902663
tss@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeksen (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Konsumprisindeksen. Vekter:
vekt
Referansetid
Konsumprisindeksen (2015=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Konsumprisindeksen. Vekter:
Gjelder for kalenderåret
Basisperiode
Konsumprisindeksen (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 03362 for tall t.o.m 2015 etter gammel klassifisering av leveransesektor med 1998=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken