Konsumprisindeksen

Til toppen

11119: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2021M09

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valgt 1 av totalt 81

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Varer , KPI-JA Norske varer , KPI-JA Norske varer uten energivarer ,

Valgt 0 av totalt 27

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 05331 for tall t.o.m 2015 etter gammel gruppering av leveransesektor med juli 1999=100. Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013.