Byggekostnadsindekser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Avtagende vekst i byggekostnadene for bolig

Byggekostnadsindeksen for bolig gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august i år og er 7,2 prosent høyre enn i august 2021. Materialkostnadene økte med 0,3 prosent i samme periode og er 10,3 prosent høyere enn på samme tid året før.

Historisk økning i byggekostnadsindeks for veganlegg siste år

Prisøkning for materialer har bidratt til rekordhøye stigninger i kostnader knyttet til bygging av veganlegg det siste året. Byggekostnadene for veganlegg, i alt har gått opp med 12,9 prosent, mens kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger, i alt har steget med 11,7 prosent.

Byggjekostnadene opp 13,2 prosent siste år

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 13,2 prosent frå desember 2020 til desember 2021. Materialkostnadene steig med 26,3 prosent i same periode.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet byggekostnadsindekser.