Byggekostnadsindekser

Statistikk

Byggekostnadsindeks for veganlegg
Statistikken måler prisutvikling på innsatsfaktorene til bygging og vedlikehold av veganlegg
Byggekostnadsindeks for bustader
Statistikken måler månadleg kostandsutvikling på innsatsfaktorane til bygging av einebustad av tre og bustadblokk. Har også ein kalkulator.
Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
Indeksen syner den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
 1. Veksten i byggekostnadsindeksene for veganlegg og drift og vedlikehold avtar i 2023

  Byggekostnadene for veganlegg steg i 2023 med 2,8 prosent sammenlignet med 2022. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger økte med 3,8 prosent i samme periode.

 2. Veksten i byggjekostnadene for bustader flatar ut

  Byggjekostnadsindeksen for bustader, som måler endringane i bustadentreprenørane sine byggjekostnader, steig med 3,2 prosent frå desember 2022 til desember 2023. Materialkostnadene var 3,4 prosent høgare i desember 2023 enn same månad året før, medan lønnskostnadene auka med 3,6 prosent det siste året.

 3. Rekordhøy vekst i byggekostnader for veganlegg i 2022

  Byggekostnadene for veganlegg gikk i 2022 opp med 14,2 prosent sammenlignet med 2021. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger steg med 12,9 prosent i samme periode.

 4. Avtagende vekst i byggekostnadene for bolig

  Byggekostnadsindeksen for bolig gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august i år og er 7,2 prosent høyre enn i august 2021. Materialkostnadene økte med 0,3 prosent i samme periode og er 10,3 prosent høyere enn på samme tid året før.

 5. Historisk økning i byggekostnadsindeks for veganlegg siste år

  Prisøkning for materialer har bidratt til rekordhøye stigninger i kostnader knyttet til bygging av veganlegg det siste året. Byggekostnadene for veganlegg, i alt har gått opp med 12,9 prosent, mens kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger, i alt har steget med 11,7 prosent.

 6. Byggjekostnadene opp 13,2 prosent siste år

  Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 13,2 prosent frå desember 2020 til desember 2021. Materialkostnadene steig med 26,3 prosent i same periode.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet byggekostnadsindekser.

Kalkulator