333922
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
333922
statistikk
2018-09-11T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5,4 %

vekst i netthandelen i 2. termin 2018 sammenlignet med samme periode i 2017

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20172. termin 20182. termin 2017 - 2. termin 20182016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy41 89746 0629,95,5
Engroshandel146 477160 5659,60,6
Detaljhandel75 35477 1612,42,3
Dagligvarehandel28 49629 3222,91,9
Netthandel3 1123 2815,413,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20172. termin 20182. termin 2017 - 2. termin 2018
Hele landet75 35477 1612,4
 
Østfold3 6823 7511,9
Akershus9 1359 3262,1
Oslo10 04310 3242,8
Hedmark2 7362 7801,6
Oppland2 7162 7973,0
Buskerud4 1264 2031,9
Vestfold3 8243 9012,0
Telemark2 4752 5482,9
Aust-Agder1 7831 8001,0
Vest-Agder2 6642 6921,1
Rogaland6 3836 5733,0
Hordaland7 3197 4792,2
Sogn og Fjordane1 4601 4902,1
Møre og Romsdal3 6883 7962,9
Sør-Trøndelag (-2017)4 5520-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 8290-100,0
Trøndelag06 563.
Nordland3 3903 5073,5
Troms - Romsa2 4532 5182,6
Finnmark - Finnmárku1 0981 1141,5

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20172. termin 20182. termin 2017 - 2. termin 2018
Hele landet41 89746 0629,9
 
Østfold2 2702 3272,5
Akershus9 17010 29612,3
Oslo7 5237 286-3,2
Hedmark1 1511 1590,7
Oppland1 1281 1875,2
Buskerud3 4093 6136,0
Vestfold1 4552 79892,3
Telemark1 2961 3544,5
Aust-Agder65474814,4
Vest-Agder1 1401 39222,1
Rogaland2 8123 0478,4
Hordaland2 5802 7034,8
Sogn og Fjordane550538-2,2
Møre og Romsdal1 5661 73110,5
Sør-Trøndelag (-2017)1 9210-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)8390-100,0
Trøndelag03 218.
Nordland1 1501 2589,4
Troms - Romsa9201 0018,8
Finnmark - Finnmárku36440511,3

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20172. termin 20182. termin 2017 - 2. termin 2018
Hele landet146 477160 5659,6
 
Østfold4 8504 9201,4
Akershus31 08637 36920,2
Oslo42 17244 0304,4
Hedmark3 6393 7041,8
Oppland1 7941 8885,2
Buskerud5 1725 73610,9
Vestfold5 8125 8290,3
Telemark1 4741 376-6,6
Aust-Agder1 7041 703-0,1
Vest-Agder2 3362 4394,4
Rogaland7 5108 67815,6
Hordaland13 29513 8814,4
Sogn og Fjordane2 1692 3227,1
Møre og Romsdal6 6117 0106,0
Sør-Trøndelag (-2017)6 2450-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)8560-100,0
Trøndelag08 520.
Nordland4 2125 27025,1
Troms - Romsa4 8005 1357,0
Finnmark - Finnmárku7397572,4

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
2. termin 20173. termin 20174. termin 20175. termin 20176. termin 20171. termin 20182. termin 2018
Handel med og reparasjon av motorvogner41 89744 85641 62346 18946 27839 21846 062
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler30 59432 32731 00433 27334 39729 15833 902
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 9437 7166 6707 6307 7716 6777 615
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 8314 1913 4654 9313 8213 0753 966
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler528622484355288308579
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner146 477158 457141 509157 159161 385146 885160 565
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 1663 0092 2922 3392 4111 7812 221
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler52 7063 00950 64852 84656 31153 70960 449
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk21 55853 53720 75924 38624 09323 11224 354
Engroshandel med IKT-utstyr7 4608 3457 0687 96510 6917 3597 509
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr19 86922 39517 75921 21621 90317 78320 430
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers40 43446 35340 94645 73843 06141 07343 307
Uspesifisert engroshandel2 2842 4482 0372 6692 9142 0682 295
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner75 35486 01483 72479 62493 78070 72977 161
Butikkhandel med bredt vareutvalg31 16533 21732 68131 13935 49129 28332 088
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 5353 8063 8133 5784 8162 9683 671
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 7198 5818 4907 9977 5337 6618 084
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger6848008168071 114746695
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger12 26715 20415 12014 54316 22111 40412 118
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 9654 4894 7023 7885 8913 5343 998
Annen butikkhandel i spesialforretninger12 62116 08014 30913 77417 59611 52612 912
Torghandel17437925611320
Detaljhandel utenom utsalgssted3 3813 7943 7143 9745 0573 5943 575

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB