333924
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
333924
statistikk
2018-10-22T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

5,6 %

vekst i netthandelen i første halvår 2018 sammenlignet med samme periode i 2017

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
3. termin 20173. termin 20183. termin 2017 - 3. termin 20182016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy44 85647 1355,15,3
Engroshandel164 003172 4235,14,5
Detaljhandel86 09188 5022,82,4
Dagligvarehandel30 09731 1853,61,9
Netthandel3 4573 5542,813,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20173. termin 20183. termin 2017 - 3. termin 2018
Hele landet86 09188 5022,8
 
Østfold4 3434 5103,8
Akershus10 62211 0093,6
Oslo11 21911 6013,4
Hedmark3 0423 1453,4
Oppland2 9993 0802,7
Buskerud4 5494 6602,4
Vestfold4 5184 7605,4
Telemark2 8552 9583,6
Aust-Agder2 0612 1755,5
Vest-Agder3 1203 2072,8
Rogaland7 1737 3462,4
Hordaland8 3508 6033,0
Sogn og Fjordane1 7311 7581,6
Møre og Romsdal4 2074 2621,3
Sør-Trøndelag (-2017)5 1310-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)2 1330-100,0
Trøndelag07 409.
Nordland4 0444 026-0,4
Troms - Romsa2 7962 790-0,2
Finnmark - Finnmárku1 1971 2030,5

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20173. termin 20183. termin 2017 - 3. termin 2018
Hele landet44 85647 1355,1
 
Østfold2 4682 5031,4
Akershus9 27010 59714,3
Oslo7 3337 4201,2
Hedmark1 2591 3194,8
Oppland1 2831 2940,9
Buskerud3 7963 8842,3
Vestfold1 6021 6794,8
Telemark1 4661 4740,5
Aust-Agder774770-0,5
Vest-Agder1 2401 2762,9
Rogaland2 8663 0576,7
Hordaland2 8182 757-2,2
Sogn og Fjordane611579-5,2
Møre og Romsdal1 8281 9365,9
Sør-Trøndelag (-2017)2 2230-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 0860-100,0
Trøndelag03 611.
Nordland1 3481 4114,7
Troms - Romsa1 1811 152-2,5
Finnmark - Finnmárku4014153,5

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20173. termin 20183. termin 2017 - 3. termin 2018
Hele landet164 003172 4235,1
 
Østfold5 0135 1242,2
Akershus38 73840 3884,3
Oslo43 89448 45810,4
Hedmark4 2754 3020,6
Oppland2 0071 999-0,4
Buskerud6 0236 2203,3
Vestfold6 4146 6143,1
Telemark1 6881 659-1,7
Aust-Agder2 0401 837-10,0
Vest-Agder2 5382 7899,9
Rogaland9 3049 4611,7
Hordaland15 05014 582-3,1
Sogn og Fjordane2 3482 266-3,5
Møre og Romsdal6 7527 4079,7
Sør-Trøndelag (-2017)8 0380-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 0210-100,0
Trøndelag09 442.
Nordland3 8194 85427,1
Troms - Romsa4 1744 2020,7
Finnmark - Finnmárku867817-5,8

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
3. termin 20174. termin 20175. termin 20176. termin 20171. termin 20182. termin 20183. termin 2018
Handel med og reparasjon av motorvogner44 85641 62846 19046 25539 08945 68447 135
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler32 32431 01133 29634 63029 05433 42133 922
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 7236 6747 6117 5376 6867 7488 352
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 1853 4594 9273 8003 0423 9494 152
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler622484355288307568709
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner164 003146 470163 242169 095144 903159 242172 423
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr3 0082 2902 3382 4101 7812 2212 597
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler60 9212 29059 96063 31953 98560 85661 084
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk23 40157 31725 43624 71322 99424 11524 019
Engroshandel med IKT-utstyr8 3457 0688 13110 6917 3807 5218 340
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr22 34417 68821 17521 81417 69520 34922 782
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers43 53038 36143 52943 23338 99741 83651 208
Uspesifisert engroshandel2 4542 0392 6742 9152 0712 3452 392
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner86 09183 89179 69393 60970 69777 21688 502
Butikkhandel med bredt vareutvalg33 20632 67131 13035 49129 24432 01634 374
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 8663 9103 6084 8132 9733 6754 073
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 5918 5018 0057 3417 6488 0749 047
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8068228121 120748695828
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 21715 12414 56216 24911 42812 18415 205
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 4854 6963 7845 8843 5294 0014 520
Annen butikkhandel i spesialforretninger16 12214 37713 80417 60411 52312 96416 521
Torghandel43792561132152
Detaljhandel utenom utsalgssted3 7553 7103 9645 0463 5933 5863 881

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB