328434
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
328434
statistikk
2018-06-21T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9,3 %

vekst i netthandelen i 1. termin 2018 sammenlignet med samme periode i 2017

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
1. termin 20171. termin 20181. termin 2017 - 1. termin 20182016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy38 52639 6803,05,5
Engroshandel133 165142 9097,31,1
Detaljhandel68 67370 7173,02,3
Dagligvarehandel26 01626 7622,91,9
Netthandel3 1063 3969,313,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20171. termin 20181. termin 2017 - 1. termin 2018
Hele landet68 67370 7173,0
 
Østfold3 2673 3281,9
Akershus8 3458 5622,6
Oslo9 5639 9914,5
Hedmark2 4872 5763,6
Oppland2 4422 5554,6
Buskerud3 7283 7971,9
Vestfold3 4573 6214,7
Telemark2 2282 3143,9
Aust-Agder1 5591 5741,0
Vest-Agder2 3522 4092,4
Rogaland5 8465 9692,1
Hordaland6 6636 8322,5
Sogn og Fjordane1 2501 2721,8
Møre og Romsdal3 3343 3781,3
Sør-Trøndelag (-2017)4 2200-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)1 6310-100,0
Trøndelag06 003.
Nordland3 0733 1863,7
Troms - Romsa2 2842 3643,5
Finnmark - Finnmárku9479874,2

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20171. termin 20181. termin 2017 - 1. termin 2018
Hele landet38 52639 6803,0
 
Østfold1 9492 0615,7
Akershus8 3269 22010,7
Oslo7 1537 018-1,9
Hedmark1 0291 0744,4
Oppland1 0561 055-0,1
Buskerud3 2023 173-0,9
Vestfold1 2261 2290,2
Telemark1 1901 32811,6
Aust-Agder585531-9,2
Vest-Agder1 0611 16910,2
Rogaland2 5052 433-2,9
Hordaland2 3802 364-0,7
Sogn og Fjordane491467-4,9
Møre og Romsdal1 4031 4634,3
Sør-Trøndelag (-2017)1 8550-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)7860-100,0
Trøndelag02 667.
Nordland1 0861 1647,2
Troms - Romsa910885-2,7
Finnmark - Finnmárku33238014,5

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20171. termin 20181. termin 2017 - 1. termin 2018
Hele landet133 165142 9097,3
 
Østfold4 1794 5358,5
Akershus28 06931 57812,5
Oslo39 53641 1824,2
Hedmark3 2113 62412,9
Oppland1 5851 7379,6
Buskerud4 6114 8805,8
Vestfold4 9485 3027,2
Telemark1 3301 327-0,2
Aust-Agder1 4221 4592,6
Vest-Agder2 0352 2138,7
Rogaland6 5337 58716,1
Hordaland13 85212 670-8,5
Sogn og Fjordane1 9441 892-2,7
Møre og Romsdal5 9656 3997,3
Sør-Trøndelag (-2017)5 3420-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)7350-100,0
Trøndelag07 166.
Nordland3 3464 35530,2
Troms - Romsa3 7704 20011,4
Finnmark - Finnmárku7528026,6

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
1. termin 20172. termin 20173. termin 20174. termin 20175. termin 20176. termin 20171. termin 2018
Handel med og reparasjon av motorvogner38 52641 92844 88741 63046 19846 28639 680
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler28 61730 61332 34531 00833 27734 40129 520
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 5856 9467 7196 6737 6347 7746 704
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 0323 8414 2013 4664 9323 8233 150
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler292528621483355288307
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner133 165147 437159 411142 438158 047161 360142 909
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr1 6962 1773 0242 3022 3512 4311 837
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler46 8442 17753 68250 76552 94456 41350 672
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk21 17952 79423 21821 64425 24024 02422 278
Engroshandel med IKT-utstyr7 0037 4318 3217 0477 94510 6487 349
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr16 69419 87222 38917 75321 20521 91417 938
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers37 80840 41146 32040 88245 67143 00440 757
Uspesifisert engroshandel1 9412 3202 4562 0452 6912 9252 077
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner68 67375 31285 96283 65379 58293 74770 717
Butikkhandel med bredt vareutvalg28 35931 15933 18432 67931 14035 50329 202
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger2 8943 5363 8033 8123 5814 8182 966
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 4597 6928 5758 4617 9717 5137 683
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7476817958138021 108733
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger11 19612 30515 24115 12114 54416 21611 401
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 2303 9334 4594 6833 7765 8763 535
Annen butikkhandel i spesialforretninger11 42812 62016 08514 30713 78017 61011 556
Torghandel19174379256117
Detaljhandel utenom utsalgssted3 3413 3693 7773 6983 9645 0423 624

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB