Omsetning i varehandel

07312: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) 2008T1 - 2018T3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

termin Velg minst en verdi

Totalt 63 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.10.2018
Kontakt
Ellen Stafne Western, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5161
esw@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5495
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
Siste i hver temin
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

3. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47.710, 47.721 og aggregerte nivå (7. november 2017).
4. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47.591 og aggregerte nivå (20. februar 2018).

Brukerveiledning for statistikkbanken