Omsetning i varehandel

Til toppen

07312: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) 2008T1 - 2020T3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
termin
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

termin

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008T1 , 2008T2 , 2008T3 ,

Valgt 1 av totalt 75

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

3. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47.710, 47.721 og aggregerte nivå (7. november 2017).
4. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47.591 og aggregerte nivå (20. februar 2018).
Omsetningen for næring 47.730 «Butikkhandel med apotekvarer», 47.750 «Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler» og 47.914 «Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter» har blitt korrigert den 06.juni 2019 grunnet en feil i den opprinnelige publiseringen.
Omsetningen for næring 46.431 «Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner», 46.520 «Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler» og 47.540 «Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater» ble rettet 17.september 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken