Høye matvarepriser har gitt utslag for dagligvarekjedenes omsetning. Ifølge konsumprisindeksen var prisen på matvarer 11,1 prosent høyere i 1. halvår 2023 sammenlignet med året før.

Omsetningen fra dagligvarehandel var på 107,6 milliarder kroner i 1. halvår 2023, som tilsvarer en økning på 7,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.

– Selv med grensehandelen åpen igjen etter pandemien, så ser vi en tydelig økning i omsetningen fra dagligvarehandel i Norge. Høyere dagligvarepriser er nok en del av forklaringen på hvorfor omsetningen har økt så mye, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Figur 1. Omsetning fra dagligvarehandel, terminvis

Nedgang i omsetning for bensinstasjonene

Mai og juni måned i 2023 var preget av en nedgang i omsetningen av drivstoff i Norge. Bensinstasjonene omsatte for 10 milliarder kroner, en nedgang på 16,5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Denne nedgangen kan komme av fallet i prisene på drivstoff hvor bensin og diesel falt med henholdsvis 11,5 og 17,3 mot samme periode i fjor.

– Omsetningen av drivstoff i Norge er lavere i mai og juni i år, enn den var for samme periode i fjor. Den store nedgangen i priser på drivstoff i forhold til i fjor kan ha påvirket nedgangen, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Sammenlagt så var omsetningen for bensinstasjoner for 1. halvår 2023 på 28 milliarder kroner, ned 6,4 prosent sammenlagt med samme periode året før.

Figur 2. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner, terminvis

Økning i omsetningen fra detaljhandel

Detaljhandel unntatt motorvogner hadde en oppgang på 2,4 prosent i 1. halvår 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. 2023 har vært sterkt preget av høye priser spesielt på matvarer. Dette kan være noe av forklaringen bak oppgangen vi ser i omsetningen fra detaljhandel hvor dagligvarehandel utgjør en betydelig del. 

Figur 3. Detaljhandel, unntatt med motorvogner