Selskapers inntekter og fradrag

10334: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter sektor 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12.
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12
Antall foretak:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene.

Brukerveiledning for statistikkbanken