Selskapers inntekter og fradrag

11182: Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

saldogruppe

Totalt 11 Valgte

Søk

skatteposisjon

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
mill. kr
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Påkostninger (mill. kr):
mill. kr
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
mill. kr
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Ekstra saldoavskrivning for personbiler, traktorer, maskiner og lignende (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
mill. kr
Antall oppgaver:
oppgaver
Referansetid
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Påkostninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Ekstra saldoavskrivning for personbiler, traktorer, maskiner og lignende (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Antall oppgaver:
Periodesum 01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

saldogruppe
Skip og lignende
Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.
Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak
Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

Brukerveiledning for statistikkbanken