Skatt for næringsvirksomhet

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Økt bruk av skatteparadis

Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. I samme periode er det foretak i konsern med morselskap i Nederland som har stått for de største inntektene i Norge, med nesten 560 milliarder i samlede inntekter.

Kraftig fall i selskapsskatten

Skatt for selskaper falt i 2020 med 152 milliarder kroner, eller 72 prosent, til 60 milliarder kroner etter betydelig nedgang i utlignet skatt for petroleumssektoren.

Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for næringsvirksomhet.

faktasider