Skatt for næringsvirksomhet

Statistikk

Selskapers inntekter og fradrag
Statistikken viser skattesystemets virkemåte på foretaksbeskatningen.
Skatt for selskaper
Skatt for selskaper viser selskapenes skattepliktige inntekter og formue.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
 1. Rekord for selskapsskatten i 2022

  Selskapsskatten økte til 1 050 milliarder kroner i 2022, opp fra 423 milliarder i 2021, etter rekordhøy skatt fra petroleumssektoren.

 2. Rentebegrensningsregler og skattetilpasning: Viktigheten av terskelbeløp

  I denne artikkelen evaluerer vi effekten av den norske rentebegrensningsregelen som ble innført i 2014 på foretakenes valg av kapitalstruktur. Rentebegrensningsregelen fjerner retten til skattefradrag for rentekostnader når disse overstiger to terskelstørrelser.

 3. Sterk vekst i selskapsskatten

  Skatt for selskaper økte til 423 milliarder kroner i 2021, fra 60 milliarder kroner i 2020, etter rekyl i skatten fra petroleumssektoren.

 4. Latente eierinntekter og skatteplikt på unoterte aksjer etter aksjonærmodellen

  Norge innførte i forbindelse med skattereformen i 2006 den såkalte aksjonærmodellen, som innebærer at utbytte er skattepliktig for personlige aksjonærer.

 5. Verdsetting av unoterte selskaper

  God statistikk over formue er sentralt for offisiell statistikk, forskning og som skattebase for formuesskatten. Norge er et av få land i OECD som fortsatt har en formuesskatt, og prinsippet for fastsettelsen av skattebasen for denne skatten er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi.

 6. Økt bruk av skatteparadis

  Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. I samme periode er det foretak i konsern med morselskap i Nederland som har stått for de største inntektene i Norge, med nesten 560 milliarder i samlede inntekter.

 7. Kraftig fall i selskapsskatten

  Skatt for selskaper falt i 2020 med 152 milliarder kroner, eller 72 prosent, til 60 milliarder kroner etter betydelig nedgang i utlignet skatt for petroleumssektoren.

 8. Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

  Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for næringsvirksomhet.