Skatt for næringsvirksomhet

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Latente eierinntekter og skatteplikt på unoterte aksjer etter aksjonærmodellen

Norge innførte i forbindelse med skattereformen i 2006 den såkalte aksjonærmodellen, som innebærer at utbytte er skattepliktig for personlige aksjonærer.

Verdsetting av unoterte selskaper

God statistikk over formue er sentralt for offisiell statistikk, forskning og som skattebase for formuesskatten. Norge er et av få land i OECD som fortsatt har en formuesskatt, og prinsippet for fastsettelsen av skattebasen for denne skatten er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi.

Økt bruk av skatteparadis

Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. I samme periode er det foretak i konsern med morselskap i Nederland som har stått for de største inntektene i Norge, med nesten 560 milliarder i samlede inntekter.

Kraftig fall i selskapsskatten

Skatt for selskaper falt i 2020 med 152 milliarder kroner, eller 72 prosent, til 60 milliarder kroner etter betydelig nedgang i utlignet skatt for petroleumssektoren.

Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018

Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for næringsvirksomhet.

faktasider