Fastsatt skatt på selskaper som driver olje- og gassutvinning og rørtransport var på 299 milliarder kroner i 2021, viser nye tall fra Skatt for selskaper. Det var opp fra minus 21 milliarder kroner i 2020.

Statistikken viser selskapenes skattepliktige inntekter og formue, utlignet skatt og skattefradrag for alle selskaper totalt og etter næring.

  • Inntektsskatten for oljeutvinningsselskapene var på 104 milliarder kroner i 2021, opp fra 18 milliarder kroner året før.
  • En særskilt skatt for selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum. havnet på 205 milliarder kroner, opp fra 7,8 milliarder kroner.
  • Utbetalt skatteverdi av underskudd og ubenyttet friinntekt, letekostnader, samt underskudd og friinntekt ved opphør, beløp seg til 9,0 milliarder kroner, ned fra 48 milliarder kroner i 2020.

Utlignet skatt fra petroleumssektoren har aldri vært høyere enn i 2021. Det samme gjelder alle selskaper totalt. Forrige topp var i 2008, da med 247 milliarder kroner fra petroleumssektoren og 314 milliarder kroner totalt.

Oppgang også for land og kraft

Utover i 2021 kom veksten i norsk økonomi tilbake etter at koronapandemien hadde rammet skattegrunnlaget i mange næringer.

Summerer vi landbaserte virksomheter og selskaper som betaler Finansskatt på overskudd innebærer at skattesatsen på alminnelig inntekt for virksomheter innenfor finanssektoren er på 25 prosent. Virksomheter uten ansatte vil ikke omfattes av finansskatten, verken på lønn eller overskuddsgrunnlag. havnet den utlignede skatten på 94 milliarder kroner i 2021, tilsvarende en økning på 17 milliarder kroner fra året før. De to eneste næringsgruppene med nedgang var transport og finansierings- og forsikringsvirksomhet.

Utlignet skatt i kraftsektoren steg til 30 milliarder kroner i 2021, fra 4,3 milliarder kroner året før, etter oppgang i strømprisene og dermed skattegrunnlaget. Eier av kraftverk med påstemplet merkeytelse på 10.000 kVA eller mer må betale grunnrenteskatt til staten. Satsen er etter innføring av kontantstrømskatten på 47,4 prosent. på vannkraft økte til 19 milliarder kroner fra 2,3 milliarder kroner året før.

Grunnrenteskatten ble fra og med inntektsåret 2021 lagt om (skatteetaten.no) til en kontantstrømskatt. Den marginale skattebelastningen (grunnrenteskatt og selskapsskatt) lå i 2021 på 59 prosent.

Regjeringen har varslet at den effektive grunnrenteskattesatsen vil øke med virkning fra 2022. Samlet Den skatten som skal betales av den ytterste delen av skattegrunnlaget (marginalen). For inntektsskatt vil det si den skatten som skal betales av en eventuell inntektsstigning. er varslet å bli på 67 prosent, som er 11 prosentpoeng lavere enn for petroleumsvirksomhet. Det er også varslet grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft med virkning fra 2023.

7 av 10 kroner fra olje

I 2021 var petroleumssektorens andel av samlet utlignet skatt for selskaper på 71 prosent. Vi må tilbake til 2013 for å finne en like høy andel.

I 2020 bidro som nevnt sektoren negativt til utlignet skatt på grunn av lave grunnlag og store utbetalinger fra staten.

Dette etter at Stortinget i juni 2020 vedtok midlertidige regler i petroleumsskatteloven knyttet til avskrivninger, friinntekt og underskudd for å opprettholde investeringsnivået på norsk sokkel i en periode med pandemi og lave oljepriser.

Det forventes til gjengjeld høyere skatteinntekter fra oljeselskapene i årene etter 2021. Nye regler som ble vedtatt i juni 2022, blant annet omlegging av særskatten til en kontantstrømskatt og bortfall av friinntekten, vil i tillegg få virkning fra 2022.