428140
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
428140
statistikk
2021-02-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

19,0 %

beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
4. kvartal 20193. kvartal 20204. kvartal 2020Endringer i prosent
3. kvartal 2020 - 4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 7262 4732 94219,07,9
Aksjer (unoterte)465459439-4,3-5,4
Egenkapitalbevis69657211,03,2
Obligasjoner2 1432 4042 4391,513,8
Sertifikater142132130-2,0-8,8
 
Sum beholdning5 5465 5336 0228,88,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 942 299439 48971 6362 438 975129 771
 
Ikke-finansielle foretak523 089236 94711 46743 12714 628
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.9 06737356 00314 389
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar600520
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 3544668012 772..
Private aksjeselskaper mv.508 560235 76511 31920 863109
Personlige foretak641269860
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 038216543 352130
 
Finansielle foretak343 551134 28213 4651 552 29680 571
Norges Bank03000
Banker9 31141 8431 138647 43237 530
Kredittforetak02292 4286 262
Finansieringsselskaper08301340
Statlige låneinstitutter mv.7951 876000
Finansielle holdingselskaper3142 00627270
Verdipapirfond173 0683597 718327 20420 589
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond8 0013 81136196374
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring123 89242 7082 3873 6193 756
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser26 1071 4131 647419 00410 317
Skadeforsikringsselskaper2 34617920960 7842 043
 
Offentlig forvaltning750 6632 795148133 58723 643
Statsforvaltningen750 2091 4323124 08723 631
Kommuneforvaltningen4541 3631459 50012
 
Ideelle organisasjoner34 0112 12224 1056 448645
 
Husholdninger133 15122 39812 7787 332258
Personlig næringsdrivende1746210
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.133 13422 35212 7757 331258
 
Utlandet1 157 65440 8709 543696 18510 026
 
Ufordelt1797513010

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt45 3455 52925051 858-3 097
 
Ikke-finansielle foretak2 3708 3781365 8982 546
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.112-353 7072 951
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0..0-40
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-3-116-351 1500
Private aksjeselskaper mv.2 3288 505167727-484
Personlige foretak-78-3-2-30
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål12-5032080
 
Finansielle foretak5 204-3 202-16236 825-3 895
Norges Bank0-4000
Banker1 294-107-18714 002-5 229
Kredittforetak0....-3 213-870
Finansieringsselskaper08301230
Statlige låneinstitutter mv.83567000
Finansielle holdingselskaper..-2..-4610
Verdipapirfond3 826-54-6114 0714 212
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond123-826-4102-111
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-814-2 8421462 71912
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser679-17-438 713-2 271
Skadeforsikringsselskaper141-14769362
 
Offentlig forvaltning4 8889-2015 4641 815
Statsforvaltningen4 8934..15 4961 815
Kommuneforvaltningen-45-20-320
 
Ideelle organisasjoner53-7621811677
 
Husholdninger2 192-420-3-1650
Personlig næringsdrivende2-1010
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 190-419-3-1670
 
Utlandet30 655842102-6 280-3 640
 
Ufordelt-17-2-2100

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
 
Totalt15 04128 18912 80725 478
 
Ikke-finansielle foretak14 15627 2636 08825 007
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 99415 2512 5998 670
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...314..0
Private aksjeselskaper mv.6 16211 6983 48916 337
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..1046 125220
Norges Bank0000
Banker......140
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..104..80
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper....6 125..
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet885822594251

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
 
Totalt15 04128 18912 80725 478
 
Ikke-finansielle foretak2 4643 2451 6873 426
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...4720..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...501..
Private aksjeselskaper mv.2 4563 1311 6603 407
Personlige foretak......1
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål817618
Finansielle foretak8121 9264 8762 502
Norges Bank0000
Banker27623259
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond6181 4095191 828
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond421732
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring762564 242235
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser8316671322
Skadeforsikringsselskaper412526
Offentlig forvaltning5 99112 5442 2919 356
Statsforvaltningen5 99012 5402 2919 352
Kommuneforvaltningen1413
Ideelle organisasjoner10461074
Husholdninger5969697621 546
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.5969697621 546
Utlandet5 0689 3423 0778 406
Ufordelt100118104168

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge132 146220 491179 249100 214138 388
- herav innlendinger102 565196 233156 07781 394119 809
Sertifikater emittert i Norge77 03974 38085 13056 98861 659
- herav innlendinger76 88774 38085 09956 92461 552
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet96 40468 585131 36672 39456 322
Sertifikater emittert i utlandet225 063171 611294 240257 333266 601
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge19 69618 51026 04213 42934 521
Obligasjoner emittert i utlandet018 31796 2684 7415 454
Sertifikater emittert i Norge13 02110 7078 0674 3625 746
Sertifikater emittert i utlandet78 20943 78610 37559 93187 664
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge58 638122 312101 60054 66150 300
Obligasjoner emittert i utlandet96 40450 26835 10067 65450 869
Sertifikater emittert i Norge660825100100371
Sertifikater emittert i utlandet146 855127 825283 864197 402178 937
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge24 23255 41128 43513 30434 988
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge63 20562 84876 93252 46355 434
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge29 57924 25623 17318 81918 576
Sertifikater emittert i Norge15203164107

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 130 5162 308 9592 385 2692 386 5212 422 303
herav innlendinger1 807 7371 950 4792 030 8952 030 7852 071 387
Sertifikater emittert i Norge142 599141 594146 260132 308129 712
herav innlendinger142 451141 421146 066132 214129 572
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 822 9502 088 1962 025 6952 048 8751 904 241
Sertifikater emittert i utlandet109 895113 13485 871190 664169 714
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge323 344342 517348 296347 557363 139
Obligasjoner emittert i utlandet336 512404 460481 111471 033429 821
Sertifikater emittert i Norge16 25812 37612 32310 5746 906
Sertifikater emittert i utlandet13 81621 62717 75831 85430 436
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge960 3221 034 6461 084 1991 083 2631 084 598
Obligasjoner emittert i utlandet1 486 4381 683 7371 544 5841 577 8411 474 420
Sertifikater emittert i Norge1 3951 5451 010310491
Sertifikater emittert i utlandet96 07991 50768 113158 810139 278
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge524 070573 316598 401599 966623 651
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge124 798127 500132 733121 331122 175
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge322 779358 480354 374355 736350 916
Sertifikater emittert i Norge14817319494140

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 758 369522 967-488 692-166 6734 625 971
Herav geldspapirer emittert av innledinger4 402 538504 284-475 306-156 6024 274 914
Geldspapirer emittert i Norge2 518 829200 047-152 342-14 5192 552 015
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge2 162 999181 361-138 958-4 4432 200 959
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge347 55734 521-15 149-3 790363 139
Obligasjoner emittert i utlandet471 0335 454-10 610-36 056429 821
Sertifikater emittert i Norge10 5745 746-9 41406 906
Sertifikater emittert i utlandet31 85487 664-86 588-2 49430 436
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge1 083 26350 300-48 342-6231 084 598
Obligasjoner emitterte i utlandet1 577 84150 869-55 048-99 2421 474 420
Sertifikater emitterte i Norge310371-160-30491
Sertifikater emitterte i utlandet158 810178 937-184 102-14 367139 278
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge599 96634 988-11 3041623 651
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge121 33155 434-54 5911122 175
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge355 73618 576-13 333-10 063350 916
Sertifikater emitterte i Norge94107-51-10140

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt128 66648 486805 093916 155600 25453 3602 552 014
Ikke-finansielle foretak6 906980151 745150 92951 4877 998370 045
Banker4910170 282140 34524 02821 614356 760
Andre finansielle foretak041 500210 476400 75158 15917 442728 328
Stats- og trygdeforvaltningen70 489014 36546 250429 783.560 887
Kommuneforvaltningen50 6874 71955 67055 89717 724240184 937
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet921 286202 555121 98219 0736 066351 054
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt521 756463 7931 071 017424 17523 43247 8422 552 015
Ikke-finansielle foretak49 52363 204182 99964 9374 7524 631370 046
Banker61 91676 783145 09650 69780021 469356 761
Andre finansielle foretak133 413201 308322 08944 96510 41016 142728 327
Stats- og trygdeforvaltningen145 7443 395202 820208 928..560 887
Kommuneforvaltningen75 86625 43051 39330 2502 000.184 939
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet55 29493 673166 62124 3975 4705 601351 056

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt169 34819 945561 874739 296404 483178 3822 073 328
Ikke-finansielle foretak30 436029 675152 384142 142211 242460 258
Banker118 1937 572172 02388 91052 35511 048450 101
Andre finansielle foretak20 71812 372360 176498 003209 98661 7131 162 968
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt468 660310 227677 414441 375104 25671 9172 073 849
Ikke-finansielle foretak54 95221 689118 586168 00355 09041 938460 258
Banker186 24894 827139 55919 5017 0783 413450 626
Andre finansielle foretak227 460193 712419 270253 87142 08926 5661 183 315

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth. 

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs og Euronext i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. Observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

 

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Euronext og VPS. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet. Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank.

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

Det blir utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

2020: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer 

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs, Euronext Expand eller Euronext Growth. 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB