404149
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
404149
statistikk
2020-11-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

7,7 %

beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
3. kvartal 20192. kvartal 20203. kvartal 2020Endringer i prosent
2. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 6162 2962 4737,7-5,4
Aksjer (unoterte)4404574590,64,5
Egenkapitalbevis6163653,15,0
Obligasjoner2 1392 3922 4040,512,4
Sertifikater133146132-9,5-0,3
 
Sum beholdning5 3885 3545 5333,42,7

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 473 211459 49364 5432 403 554132 471
 
Ikke-finansielle foretak425 039246 44410 23937 62111 621
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 97353002 29311 438
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar600550
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 45448011011 243..
Private aksjeselskaper mv.415 621244 14310 07120 907132
Personlige foretak7116910890
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 9151 121483 03450
 
Finansielle foretak281 688127 97412 1301 517 82784 477
Norges Bank00000
Banker6 35941 8151 221633 63842 768
Kredittforetak02295 6977 134
Finansieringsselskaper000100
Statlige låneinstitutter mv.4451 635000
Finansielle holdingselskaper2540 88421 1980
Verdipapirfond145 3188396 858312 42516 374
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 5783 979322855185
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring101 15436 9172 0053 7063 744
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 9191 7461 514410 28412 592
Skadeforsikringsselskaper1 89115720660 0151 681
 
Offentlig forvaltning676 2632 704155118 17021 846
Statsforvaltningen675 8851 4363108 68421 834
Kommuneforvaltningen3771 2671529 48612
 
Ideelle organisasjoner27 0732 11322 0716 299568
 
Husholdninger105 21222 55511 5757 416257
Personlig næringsdrivende12502..0
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.105 20022 50411 5737 416257
 
Utlandet957 78657 5338 251716 21913 702
 
Ufordelt14917112210

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt-5 6534 3572892 963-14 004
 
Ikke-finansielle foretak-38411 614-351 836-3 629
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-3 701-50473-2 206
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0..000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-961-126790
Private aksjeselskaper mv.3 37811 574-19795-1 293
Personlige foretak-145090
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål36..-4-120-130
 
Finansielle foretak-818-9 709-16-15 659-3 957
Norges Bank0..000
Banker-2 8076-96-47 601228
Kredittforetak00..22 274715
Finansieringsselskaper000..0
Statlige låneinstitutter mv.16108000
Finansielle holdingselskaper-2 6961..-1 5000
Verdipapirfond2 097-48287 68297
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-548934-214118
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 480-9 88921227-113
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser2042345 847-1 873
Skadeforsikringsselskaper-60-1-8-2 375-3 130
 
Offentlig forvaltning-11 49518-114 096-4 942
Statsforvaltningen-11 5202..4 536-4 942
Kommuneforvaltningen2416-11-4410
 
Ideelle organisasjoner-3677331-99-30
 
Husholdninger2 155175-16-88..
Personlig næringsdrivende-1-1..-10
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 156175-16-87..
 
Utlandet4 9652 0483812 886-1 447
 
Ufordelt-39135-1-100

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
 
Totalt19 51215 02228 18912 807
 
Ikke-finansielle foretak18 91414 15627 2636 088
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.13 5777 99415 2512 599
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0..314..
Private aksjeselskaper mv.5 3376 16211 6983 489
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak80..1046 125
Norges Bank0000
Banker........
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring80..104..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper......6 125
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet518867822594

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
 
Totalt19 51215 02228 18912 807
 
Ikke-finansielle foretak1 5842 4603 2451 687
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.....4720
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....501
Private aksjeselskaper mv.1 5722 4523 1311 660
Personlige foretak1......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål107176
Finansielle foretak1 1058071 9264 876
Norges Bank0000
Banker37276232
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond7806171 409519
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond224217
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring153732564 242
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1078216671
Skadeforsikringsselskaper74125
Offentlig forvaltning9 4405 99112 5442 291
Statsforvaltningen9 4385 99012 5402 291
Kommuneforvaltningen2141
Ideelle organisasjoner18104610
Husholdninger592594969762
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.592594969762
Utlandet6 7405 0609 3423 077
Ufordelt33100118104

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge97 286132 146220 491179 249100 214
- herav innlendinger81 277102 565196 233156 07781 394
Sertifikater emittert i Norge63 51577 03974 38085 13056 988
- herav innlendinger63 51476 88774 38085 09956 924
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet36 02396 40468 585131 36672 394
Sertifikater emittert i utlandet202 777225 063171 611294 240257 333
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge11 24519 69618 51026 04213 429
Obligasjoner emittert i utlandet9 931018 31796 2684 741
Sertifikater emittert i Norge8 59313 02110 7078 0674 362
Sertifikater emittert i utlandet31 97178 20943 78610 37559 931
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge56 93558 638122 312101 60054 661
Obligasjoner emittert i utlandet26 09396 40450 26835 10067 654
Sertifikater emittert i Norge1 025660825100100
Sertifikater emittert i utlandet170 807146 855127 825283 864197 402
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge13 09724 23255 41128 43513 304
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge53 89663 20562 84876 93252 463
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge16 01029 57924 25623 17318 819
Sertifikater emittert i Norge115203164

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 126 5482 130 5162 308 9592 385 2692 386 521
herav innlendinger1 802 8241 807 7371 950 4792 030 8952 030 785
Sertifikater emittert i Norge133 180142 599141 594146 260132 308
herav innlendinger132 973142 451141 421146 066132 214
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 808 9621 822 9502 088 1962 025 6952 048 875
Sertifikater emittert i utlandet168 030109 895113 13485 871190 664
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge328 316323 344342 517348 296347 557
Obligasjoner emittert i utlandet350 383336 512404 460481 111471 033
Sertifikater emittert i Norge13 90416 25812 37612 32310 574
Sertifikater emittert i utlandet15 48713 81621 62717 75831 854
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge970 593960 3221 034 6461 084 1991 083 263
Obligasjoner emittert i utlandet1 458 5791 486 4381 683 7371 544 5841 577 841
Sertifikater emittert i Norge2 3551 3951 5451 010310
Sertifikater emittert i utlandet152 54396 07991 50768 113158 810
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge503 916524 070573 316598 401599 966
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge116 714124 798127 500132 733121 331
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge323 725322 779358 480354 374355 736
Sertifikater emittert i Norge20814817319494

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 643 096486 930-372 4347774 758 369
Herav geldspapirer emittert av innledinger4 288 527468 045-356 6142 5804 402 538
Geldspapirer emittert i Norge2 531 529157 202-167 928-1 9742 518 829
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge2 176 961138 318-152 109-1712 162 999
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge348 29613 429-13 065-1 103347 557
Obligasjoner emittert i utlandet481 1114 741-10 339-4 480471 033
Sertifikater emittert i Norge12 3234 362-6 112110 574
Sertifikater emittert i utlandet17 75859 931-46 42458931 854
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge1 084 19954 661-56 5269291 083 263
Obligasjoner emitterte i utlandet1 544 58467 654-43 6459 2481 577 841
Sertifikater emitterte i Norge1 010100-8000310
Sertifikater emitterte i utlandet68 113197 402-104 098-2 607158 810
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge598 40113 304-11 7390599 966
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge132 73352 463-63 8661121 331
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge354 37418 819-15 663-1 794355 736
Sertifikater emitterte i Norge19464-157-794

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt128 32649 997769 676926 162589 74754 9202 518 828
Ikke-finansielle foretak9 4651 497140 058149 46848 6039 039358 130
Banker150210169 890136 47125 05222 268354 041
Andre finansielle foretak10042 300192 506418 63659 27316 716729 531
Stats- og trygdeforvaltningen66 31732211 91544 270419 863.542 687
Kommuneforvaltningen52 2514 43052 81851 14617 724240178 609
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet441 237202 488126 17119 2326 657355 829
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt479 003494 0761 075 847396 78524 31648 8012 518 828
Ikke-finansielle foretak47 03157 800178 16064 8334 6355 672358 131
Banker62 48669 077155 70544 35130022 123354 042
Andre finansielle foretak91 053251 906318 17241 77511 21015 416729 532
Stats- og trygdeforvaltningen150 4743 095192 470196 648..542 687
Kommuneforvaltningen76 40122 91051 13926 1592 000.178 609
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet51 56089 288180 20123 0196 1715 591355 830

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt190 55310 163616 217792 463434 639194 8372 238 872
Ikke-finansielle foretak31 854035 132165 803154 473231 252502 887
Banker151 7918 266203 31398 65656 65511 757530 438
Andre finansielle foretak6 9081 896377 773528 005223 51267 4551 205 549
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt519 567295 263759 069471 701113 50780 3202 239 427
Ikke-finansielle foretak60 26814 084143 580179 22559 12946 601502 887
Banker245 67575 763176 59320 9958 3473 619530 992
Andre finansielle foretak213 624205 416438 896271 48146 03030 1001 232 317

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs, Oslo Axess eller Merkur Market.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB