Oppgang på børsen

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 10,4 prosent, eller 307 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2021.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 1. kvartal 2021 utgjorde 6 439 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette er en økning på 6,9 prosent, eller 417 milliarder kroner sammenlignet med 4. kvartal 2020.

Aksjer og obligasjoner øker

Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 249 milliarder kroner, og for obligasjoner på 2 523 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2021. Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom kvartalet. Noterte aksjer økte med 10,4 prosent tilsvarende 307 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 3,4 prosent eller 84 milliarder kroner. Økningen i markedsverdien av noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av kvartalet.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

ENDRING % 1.kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1.kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017 1.kv. 2018 2.kv. 2018 3.kv. 2018 4.kv. 2018 1.kv. 2019 2.kv. 2019 3.kv. 2019 4.kv. 2019 1.kv. 2020 2.kv. 2020 3.kv. 2020 4.kv. 2020 1.kv. 2021
Noterte aksjer -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9 4.2 -24.4 11.4 7.7 19.0 10.4
Obligasjoner 2.1 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3 0.2 7.1 4.2 0.5 1.5 3.4

Offentlig forvaltning nettosolgte aksjer

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for totalt 44,1 milliarder kroner i 1. kvartal 2021. Både finansielle foretak og offentlig forvaltning nettosolgte for henholdsvis 6,3 og 9,7 milliarder kroner. Utlandet nettokjøpte for 44,5 milliarder kroner, mens husholdningene nettokjøpte for 1,4 milliarder kroner.

Husholdningenes totale beholdning av noterte aksjer ved slutten av 1. kvartal summerte seg til 146,9 milliarder kroner. Sammenlignet med 1. kvartal 2020 under børsuroen er dette en økning på 68,4 milliarder kroner.

Figur 2. Beholdning av noterte aksjer etter eiersektor, markedsverdi, i millioner kroner

1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020 1. kv. 2020
Ikke-finansielle foretak 225001 222218 224004 237830 207360 226152 246851 267201 258345 267052 289388 295519 305491 337090 368843 309180 332280 349067 360766 399751 294140 358332 423820 523089 577768
Finansielle foretak 198470 197566 181261 201613 197354 203884 219908 236271 230307 236490 243921 254051 247106 262697 273549 234042 265588 268197 271093 287026 217189 253400 281688 343551 367196
Offentlig forvaltning 692548 686168 611245 616032 600263 631481 618530 704480 701923 687634 781884 834405 836249 914171 957889 812720 852461 813106 822630 812064 641444 670236 676263 750663 832645
Husholdninger 69607 69030 63574 69717 69049 72702 77209 85058 84837 84761 90170 92318 92733 97108 100438 87196 96743 94445 97731 104429 78478 96501 105212 133151 146895
Utlandet 698485 709221 647429 678074 637782 656427 689070 770186 775268 790542 906408 949504 986363 1061365 1124051 934423 1023689 1009919 1030310 1089299 806365 891364 959005 1157654 1286792

Utlandet nettokjøpte obligasjoner

I løpet av 1. kvartal 2021 ble det nettokjøpt obligasjoner for til sammen 91 milliarder kroner. Utlandet stod for den største andelen og nettokjøpte for 47,4 milliarder kroner. Dette er til stor forskjell fra forrige kvartal hvor utlandet nettosolgte mest av alle sektorene for 6,3 milliarder kroner. Offentlig forvaltning nettokjøpte for 24,5 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2021.

Den totale markedsverdien av obligasjoner eid av husholdningene var på 7,3 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal. Husholdningene nettosolgte obligasjoner for 0,2 milliarder kroner i løpet av kvartalet. 

Figur 3. Nettokjøp / salg av obligasjoner, markedsverdi, i millioner kroner

1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020 1. kv. 2020
Sum alle eiersektorer -1302 -35875 27568 -10558 43083 31219 29782 32625 58673 -17394 28860 33739 49825 24741 17005 14422 65280 -25358 20466 9822 147914 88917 2963 51858 91046

Kontakt