Artikler om omsetning i varehandel

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Størst økning for matvarebutikker innen detaljhandel Artikkel 25. april

  Omsetningen for detaljhandel var på 627,2 milliarder kroner i 2023, opp 19 milliarder fra 2022. Matvarebutikkene hadde størst vekst.

2023

 1. Stor økning i omsetningen i dagligvarehandel Artikkel 10. oktober

  Dagligvarehandel omsatte for 107,6 milliarder kroner 1. halvår 2023. Dette er en økning på 7,9 prosent mot samme periode i 2022.

 2. Rekordomsetjing av bilar i 2022 Artikkel 28. april

  Det blei omsett bilar og andre motorvogner for 281 milliardar kroner i fjor, ei auke på 12 prosent frå året før. Det skuldast i all hovudsak auken i salet før jul i forkant av avgiftshoppet på elbilar.

2022

 1. Stor økning i omsetningen av drivstoff i 1. halvår Artikkel 11. oktober

  Bensinstasjonene omsatte drivstoff for 31 milliarder kroner 1. halvår 2022. Dette er en økning på 33,5 prosent mot samme periode i 2021.

 2. Detaljhandelsomsetninga var framleis høg i 2021 Artikkel 22. april

  Detaljhandelen heldt seg framleis høg i 2021 etter fyrste koronaår. I 2021 auka detaljhandelsomsetninga med 4,7 prosent mot året før. Den største auken ser vi i Agder fylke.

2021

 1. Handelen med motorvogner skyter i været 1. halvår 2021 Artikkel 12. oktober

  Handelen med motorvogner unntatt motorsykler omsatte for 122 875 millioner kroner i 1. halvår 2021. Dette er en økning på 34,5 prosent mot 1. halvår 2020.