Høye drivstoffpriser har gitt utslag på bensinstasjonenes omsetning av drivstoff. Ifølge konsumprisindeksen var prisene på drivstoff og smøremidler 56,4 prosent høyere i juni 2022 enn ett år tidligere.

Den totale omsetningen av drivstoff til motorvogner hos bensinstasjonene var på 31 milliarder kroner i 1. halvår 2022, som tilsvarer en økning på 33,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.

– Den største økningen i omsetningen så vi i perioden mars til juni. De høye drivstoffprisene vi har sett i vår og i sommer gir store utslag i omsetningsstatistikken, sier Selma Grønningsæter i SSB.

Til sammenligning økte omsetningen med 2,7 prosent fra 1. halvår 2020 til 1. halvår 2021. Da var prisutviklingen mye lavere.

Figur 1. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner, terminvis

Nedgang i handelen med motorvogner

I samme periode er det en nedgang tilsvarende 2,8 prosent i handelen med motorvogner, unntatt motorsykler. 1. halvår 2022 viser en total omsetning på 119 milliarder kroner. 1. halvår 2021 viste en markant oppgang i handelen med motorvogner, unntatt motorsykler, med 34,7 prosent mot 1.halvår 2020 da koronapandemien kom til Norge.

Til tross for nedgangen i handelen med motorvogner holder vedlikehold og reparasjon av motorvogner unntatt motorsykler seg stabilt med en nedgang på 0,8 prosent. Deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler får en oppgang på 2,1 prosent mot samme periode i 2021.

Figur 2. Handelen med motorvogner, unntatt motorsykler, halvårsvis

Svak oppgang i detaljhandelen, netthandelen stabil

Detaljhandelen unntatt med motorvogner hadde en oppgang på 3,3 prosent i 1. halvår 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. Dagligvarehandelen opplevde en nedgang på 6,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Grensehandelen kan ha vært med på å dempe dagligvareomsetningen nå som grensene er frie for restriksjoner, sier Selma Grønningsæter i SSB.

Netthandelen, som hadde en sterk oppgang under koronapandemien, opplevde en nedgang på 1,9 prosent 1.halvår 2022 sammenlignet med 1.halvår 2021. Handelen er fortsatt på et høyere nivå sammenlignet med før pandemien kom til Norge, slik grafen under viser.

Figur 3. Detaljhandel utenom utsalgssted, terminvis