I 2023 økte omsetningen for Detaljhandel omfatter all salg av varer til personlig bruk med unntaket av handel med motorvogner med 3,2 prosent. Når vi fjerner detaljhandel med drivstoff til motorvogner, steg omsetningen for detaljhandel med 4,2 prosent i 2023. Sterkest var veksten hos matvarebutikkene som hadde en økning i omsetningen på 7,7 prosent sammenlignet med 2022.

Økningen i omsetning kan ha en sammenheng med den kraftige prisveksten i 2023. Ifølge konsumprisindeksen økte prisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) med 6,2 prosent fra 2022 til 2023. 

– Det er viktig å påpeke at selv om omsetningen for detaljhandel steg i 2023, førte også året med seg økte kostnader. Historisk svak kronekurs, høye renter og økte leiepriser har sørget for et økt kostnadsnivå som påvirker profitten i detaljhandel, sier rådgiver Jonas Eid Lauveng i SSB.

Figur 1. Omsetning fra dagligvarehandel, terminvis

Matvarebutikkene utgjør en betydelig del av omsetningen i detaljhandel, 39,5 prosent. I 2023 var det en prisoppgang på matvarepriser på 10,0 prosent. Dette kan også være en av årsakene til økningen i omsetningen. 

Nedgang i omsetning for bensinstasjonene

Bensinstasjonene omsatte for 59,5 milliarder kroner i 2023, noe som er en nedgang på 4,7 prosent sammenlignet med året før. Samtidig viser konsumprisindeksen at prisene på drivstoff holdt seg relativt stabile mellom 2022 og 2023. En årsak til nedgangen kan være den voksende andelen elbiler i den totale personbilparken. Ifølge bilparkstatistikken utgjør elbiler i dag 24 prosent av alle personbiler i Norge. 

Figur 2. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner, terminvis

Fall i handel med motorvogner

Sammenlignet med 2022 har omsetningen for Omfatter handel med nye og brukte motorvogner med unntaket av motorsykler. falt 6,8 prosent. Dette er spesielt synlig i 1. og 6. termin. Sammenlignet med de samme periodene året før, er det en nedgang på 4,8 og 9,2 prosent. I 2023 var det et kraftig fall i antall nyregistrerte personbiler, der antallet falt med 27,2 prosent mot året før.

– 2022 var et rekordår for omsetningen av motorvogner, noe som kan skyldes innføringen av moms for elbiler fra 1. januar 2023. I 2023 ser vi en nedgang, men omsetningen for handel med motorvogner er omtrent på samme nivå som i 2020 og 2021, sier Lauveng.

Figur 3. Handel med motorvogner