Da koronapandemien kom til Norge i 1. halvår 2020 omsatte handelen med motorvogner, unntatt motorsykler, for 91 341 millioner kroner, som var en omsetningsnedgang på 6,4 prosent mot 1. halvår 2019. 1.halvår 2021 snudde utviklingen, og vi ser en omsetning på 122 875 millioner kroner, som tilsvarer en prosentvis økning på 34,5 prosent mot 1. halvår 2020. Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr økte i samme periode med 17,9 prosent. Til tross for dette ser vi en svakere vekst i detaljhandelen med drivstoff, på 2,5 prosent.

Både detaljhandelen og agentur- og engroshandelen med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, har hatt en stor oppgang etter koronapandemien, slik grafen nedenfor viser. I 3. En periode på to måneder. For eksempel: 1. termin tilsvarer januar og februar, 2. termin tilsvarer mars og april og 6. termin tilsvarer november og desember. 2021 er omsetningen rekordhøy.

Figur 1. Handel med motorvogner, unntatt med motorsykler, terminvis

Vekst i detaljhandelen

Detaljhandelen utenom motorvogner økte med 7,75 prosent fra 1. halvår 2020 til 1. halvår 2021. Fortsatt lav grensehandel holder dagligvareomsetningen i Norge høy 1. halvår 2021, med en økning på 5 prosent mot 1. halvår 2020, og hele 20,6 prosent mot 1. halvår 2019.

Figur 2. Omsetning i detaljhandelen, unntatt med motorvogner, halvårsvis