Bråstopp for grensehandelen i 2020

Publisert:

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 2020 satte stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019 dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet, og handlet for over 14 milliarder kroner mindre.

Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn brukte i underkant av 2 milliarder kroner på grensehandel i 2020. Dette er hele 88 prosent mindre enn året før.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene, sier rådgiver Guro Henriksen.

Hovedårsaken er naturligvis at fjoråret var preget av strenge reiserestriksjoner fra midten av mars. Sverige har tidligere meldt om enorme tap i grensehandelen under pandemien.

– Selv om det ble lettet noe på reiserestriksjonene i kortere perioder i løpet av sommeren, ble grensehandel som aktivitet mer eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikke har hatt mulighet for å handle over grensene ser vi tydelig i detaljhandelen, hvor det ble satt flere rekorder gjennom fjoråret, sier Guro Henriksen.

Tall fra detaljomsetningsindeksen viser at mange brukte penger i Norge isteden. Omsetningsvolumet for detaljhandelen samlet økte med 7,7 prosent fra 2019 til 2020, og det var særlig veksten i dagligvarebutikker som stod for økningen.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. Siste ti år

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Handlebeløp (mill kr) 11476 11594 13305 13869 14109 13832 15092 15707 16041 1968

Fortsatt flest turer til Strömstad

De få dagsturene som likevel ble gjennomført gikk til de samme stedene som vanlig. Litt under halvparten av dagsturene, og litt over halvparten av beløpet vi brukte, var i Strömstad. Denne andelen har holdt seg noenlunde stabilt de siste ti årene. Det var en liten nedgang å spore på både reiser og handlebeløp til Charlottenberg og Töcksfors, og en liten oppgang til andre steder i Sverige. Tallene viser imidlertid tydelig at Sverige fortsatt var nordmenns foretrukne destinasjon for dagsturer i 2020. Mindre enn én av ti reiser ble foretatt til andre land.

Figur 2. Destinasjon for grensehandel. Siste ti år i prosent av alle turer

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Strömstad 50 50 54 51 49 52 56 51 45 45
Charlottenberg 16 17 17 17 18 15 13 21 18 12
Töcksfors 9 8 8 8 7 6 7 6 9 7
Sverige ellers 16 17 16 15 20 18 18 17 21 28
Andre land 8 9 6 9 7 9 7 6 8 8

Nedgangen fortsatte i 4. kvartal

I sommer lettet myndighetene på reiserestriksjonene i en kort periode, og det var mulig å reise til utlandet uten krav om karantene ved hjemkomst. Dette førte til en liten økning i grensehandelen for 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. Mot slutten av året ble det igjen innført strenge reiserestriksjoner, som førte til at grensehandelen igjen stoppet nesten helt opp i 4. kvartal.

Før pandemien grensehandelet mange nordmenn for store beløp i førjulstiden, og dette har resultert i høye tall for grensehandel i tidligere 4. kvartal. I 2020 ble det annerledes. Det ble grensehandlet for kun for 53 millioner kroner, hele 98 prosent mindre enn samme periode året før.

Usikkerhet i tallene for 4. kvartal 2020

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.

For 4. kvartal 2020 var det svært få av respondentene som oppga at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at estimert beløp for grensehandel og beløp per handletur bygger på svært få observasjoner. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til tallene for dette kvartalet.

Kontakt