04188: Omsetning av alkoholholdinge drikkevarer 1851 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

type drikkevare

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 169 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2020
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 462
jem@ssb.no

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Måleenhet
Vareliter (1000 liter):
1000 liter
Alkoholliter (1000 liter):
1000 liter
Vareliter per innbygger 15 år og over:
liter
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
liter
Referansetid
Vareliter (1000 liter):
31.12.
Alkoholliter (1000 liter):
31.12.
Vareliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. Tall for 1998 er ikke tilgjengelig.
Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol.

Brukerveiledning for statistikkbanken