Til toppen
04188: Omsetning av alkoholholdinge drikkevarer 1851 - 2019
Sist endret
03.03.2020
Kontakt
Lars Jacob Balchen Dale, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 90
ljd@ssb.no

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Måleenhet
Vareliter (1000 liter):
1000 liter
Alkoholliter (1000 liter):
1000 liter
Vareliter per innbygger 15 år og over:
liter
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
liter
Referansetid
Vareliter (1000 liter):
31.12.
Alkoholliter (1000 liter):
31.12.
Vareliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type drikkevare
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 169 Valgte 1

type drikkevare

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. Tall for 1998 er ikke tilgjengelig.
Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol.

Brukerveiledning for statistikkbanken