Alkoholomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04188: Omsetning av alkoholholdinge drikkevarer 1851 - 2023

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
08.03.2024 08:00
Vareliter (1000 liter):
1000 liter
Alkoholliter (1000 liter):
1000 liter
Vareliter per innbygger 15 år og over:
liter
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
liter
Vareliter (1000 liter):
31.12.
Alkoholliter (1000 liter):
31.12.
Vareliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1851 , 1852 , 1853 ,

Valgt 1 av totalt 173

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. Tall for 1998 er ikke tilgjengelig.
Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol. Tallene for øl og rusbrus har blitt justert for 2019, rettet 5. mars 2021.