Alkoholomsetning

Til toppen

04188: Omsetning av alkoholholdinge drikkevarer 1851 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1851 , 1852 , 1853 ,

Valgt 1 av totalt 170

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. Tall for 1998 er ikke tilgjengelig.
Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol. Tallene for øl og rusbrus har blitt justert for 2019, rettet 5. mars 2021.