04475: Omsetning av alkoholholdige drikkevarer 2002K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

type drikkevare

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2020
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 462
jem@ssb.no

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Måleenhet
Vareliter (1 000 liter):
1000 liter
Alkoholliter (1 000 liter):
1000 liter
Vareliter per innbygger 15 år og over:
liter
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
liter
Referansetid
Vareliter (1 000 liter):
Slutten av kvartalet
Alkoholliter (1 000 liter):
Slutten av kvartalet
Vareliter per innbygger 15 år og over:
Slutten av kvartalet
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol.

Brukerveiledning for statistikkbanken