Alkoholomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04475: Omsetning av alkoholholdige drikkevarer 2002K1 - 2023K4

Lars Jacob Balchen Dale, Statistisk sentralbyrå
+47 93 06 85 65
Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
08.03.2024 08:00
Vareliter (1 000 liter):
1000 liter
Alkoholliter (1 000 liter):
1000 liter
Vareliter per innbygger 15 år og over:
liter
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
liter
Vareliter (1 000 liter):
Slutten av kvartalet
Alkoholliter (1 000 liter):
Slutten av kvartalet
Vareliter per innbygger 15 år og over:
Slutten av kvartalet
Alkoholliter per innbygger 15 år og over:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 88

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alkoholholdig drikk: Enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent, regnes som alkoholholdig drikk. Vareliter: liter alkoholholdig drikk. Alkoholliter: liter ren alkohol. Tallene for øl og rusbrus har blitt justert for tidsrommet 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020, rettet 5. mars 2021.