I hele 2021 har alkoholomsetningen holdt seg på det relativt høye nivået vi har sett siden koronapandemien startet i 2020. Det viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning.

En viktig årsak til at omsetningen av alkohol har vært høyere under pandemien enn tidligere, er at statistikken ikke inkluderer alkohol kjøpt på taxfree og i utlandet. Ettersom muligheten for å reise har vært så betydelig innskrenket, har nordmenn naturligvis kjøpt mer alkohol i Norge.

Tallene fra denne statistikken viser dermed et mer reelt bilde av hvor mye alkohol vi kjøper enn den har gjort før.

Den totale vareliteromsetningen i 2021 endte på 439 209 000 liter, hvilket er en økning på 4,7 prosent mot 2020. Det tilsvarer 98,3 vareliter alkohol per person.

Av totalen utgjorde øl 292 millioner liter, eller 65,2 liter øl per person. Rusbrus, som i 2021 omsatte for 26 millioner vareliter, hadde den største prosentvise økning av alle varegruppene mot 2020, på 18,6 prosent. Det er tilsvarer 5,9 liter rusbrus per person.

Vareliteromsetningen for vin og brennevin økte i samme periode med 1,3 og 4 prosent respektivt.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Liten nedgang i 4. kvartal

Alkoholomsetningen målt i vareliter har hatt en svak reduksjon med 1,2 prosent i 4. kvartal 2021 mot samme kvartal i fjor. Vareomsetningen endte på 106 millioner liter i 4. kvartal 2021, som tilsvarer 8,5 millioner liter ren alkohol.

Det fordelte seg på 28 millioner vareliter vin og 68 millioner vareliter øl.

Det var en liten reduksjon for vin og brennevin i forhold til 4. kvartal 2020. Vin har blitt redusert med 10,7 prosent og brennevin med 4,6 prosent. Derimot har omsetningen på øl og rusbrus gått opp med 1,9 og 22 prosent respektivt.

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.