I alt ble det registrert bruk av norske internasjonale betalingskort for 144 milliarder kroner i 3. kvartal 2022 mot 113 milliarder kroner i 3. kvartal 2021 . Beløpet fordelte seg likt på kortbruk over internett og bruk av kortene utenfor nettet, mens i 3. kvartal 2021 da det fortsett var nedstenginger på grunn av korona, var beløpet med kortene større på enn utenfor nettet .

Netthandelen har likevel fortsatt å øke. Det ble registrert betalinger og overføringer over internett for 72 milliarder kroner med norske internasjonale betalingskort i 3. kvartal 2022. Tilsvarende tall for 3. kvartal 2021 var 60 milliarder kroner.. Netthandelen med varer har økt moderat det siste året, mens det ble kjøpt betydelig flere tjenester i form av reiser og kulturopplevelser på nettet i 3. kvartal 2022 enn under periodene med korona i 2020 og 2021.

Figur 1 og 2 viser samlet bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet etter typer transaksjoner mens figur 3 viser bruken av kortene over internett medregnet En betalingsapp som brukes til å gjennomføre betalinger fra bankkonti eller med internasjonale betalingskort. Brukes i Norge til overføringer av beløp eller kjøp av tjenester og varer på varer, tjenester og Betalinger av beløp uten direkte motytelser av varer eller tjenester. Eks. Betalinger av skatter og avgifter eller pengeoverføringer.  i henholdsvis Norge og utlandet.

Figur 1. Bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet. Millioner transaksjoner

Figur 2. Bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet. Beløp. Milliarder kroner

  • Under periodene med korona i 2020 og 2021 skjøt netthandelen fart og nordmenn begynte å bruke internasjonale betalingskort mer på nettet enn utenfor nettet. .
  • Samlet sett ble det registrert bruk av norske internasjonale betalingskort for 144 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Dette er en økning på 27 prosent i forhold til ett år tidligere. Beløpet fordeler seg likt på kortbruk over internett og bruk av kortene utenfor nettet. I samme kvartal året før ble 60 prosent av omsetningen registrert på nettet. Bruken av kortene utenfor nettet gikk dermed markant opp selv om også netthandelen økte fordi tilgangen til handlesteder var bedre enn ett år tidligere.
  • Det ble registrert 170 millioner betalinger og overføringer med kort over internett . Dette er 9 prosent flere transaksjoner enn i 3. kvartal 2021.

Figur 3. Bruk av norske internasjonale betalingskort over internett, etter hovedgrupper av kortbruk. Millioner kroner

  • Nordmenns bruk av internasjonale betalingskort over internett fordeler seg med 36 milliarder kroner på kjøp av tjenester, 24 milliarder kroner på kjøp av varer og 12 milliarder kroner på pengeoverføringer.
  • 56 prosent av beløpet over internett ble registrert på norske nettsteder.

Figur 4. Handel av varer og tjenester med norske internasjonale betalingskort i norske og utenlandske nettbutikker. Millioner kroner

Mindre kjøp av klær, sko og hobbysaker på nettet

Netthandelen av varer med norske internasjonale betalingskort har blitt opprettholdt på et høyt nivå til tross for at det kjøpes mer varer i butikker nå enn i periodene med korona. Beløpet det ble kjøpt varer for på nettet i 3. kvartal 2022, 24 milliarder kroner, var 5 prosent høyere enn ett år tidligere.

Det ble kjøpt mindre klær og sko, elektriske artikler og, hobbysaker og øl, vin, sprit og tobakk. Beløpet som disse varene utgjorde summerte seg til 4,8 milliarder kroner, som er en nedgang på 8 prosent fra 3. kvartal 2021. Det ble kjøpt mest varer innenfor varegruppene digitalt utstyr (bøker, filmer, serier mm), 4,7 milliarder kroner, og dagligvarer. 4,5 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Beløpene for disse varene var henholdsvis 5 prosent og 9 prosent høyere enn i 3. kvartal 2021.

Omsetningen med kort på nettet på varegruppene «annet» og «bolig, interiør og drivstoff.» har gått mye opp det siste året. I alt ble det brukt 2,4 milliarder kroner og 3 milliarder kroner, og veksten i beløpet ble beregnet til henholdsvis 39 prosent og 18 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. I varegruppen "annet" gikk særlig beløpet opp for kjøp av varer på postordre, og i tax-free butikker har det vært en oppgang i kjøpene fra et lavt nivå. Utviklingen i varegruppen "bolig, interiør og drivstoff" henger delvis sammen med en sterk vekst i prisene på drivstoff.

Stor vekst i netthandel av reiser, kultur, underholdning og fritidstjenester

Nordmenn kjøpte betydelig flere tjenester over internett med kort i 3. kvartal 2022 enn ett år tidligere. Netthandelen av tjenester, i alt 35,8 milliarder kroner, var 34 prosent høyere enn i 3. kvartal 2021. Dette skyldes betydelig større reisevirksomhet og bruk av kultur, underholdning og fritidstilbud enn i koronaperiodene der de fleste av disse tjenestetilbudene var nedstengt. I alt ble det kjøpt reiser og kultur, underholdnings- og fritidstjenester med norske kort på nettet for 22,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2022 mot 14 milliarder kroner ett år tidligere.

Artikkelen baserer seg på statistikk om bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge og brukt i Norge og utlandet i 2020, 2021 og 1 - 3. kvartal 2022. Det finnes lengre tidsserier med tall per år for bruk av slike kort totalt og over internett på https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/betalingsstatistikk/ . Statistikken viser all bruk av norske internasjonale betalingskort, medregnet bruk av kortene virtuelt i betalingsapper som VIPPS, Apple Pay mv der kortene er kilde til betalinger.

Internasjonale betalingskort: Kort som er utstedt med bakgrunn i en direkte lisens fra internasjonalt kortselskap (Visa/Eurocard/MasterCard/American Express mv.) og kan brukes verden over i internasjonale kortnettverk. Det er bare disse kortene som brukes over landegrensene. Fra og med 2. kvartal 2021 er det også bare disse norske kortene som brukes over internett.

De fleste kort i Norge er kombinerte slik at de både er BankAxept-kort og internasjonale betalingskort. Kortene har da to spor. Det er sporet for det internasjonale betalingskortet, og ikke BankAxept-sporet, som brukes over internett. Begge sporene i kombinerte kort kan brukes utenom internett, det vil si, til uttak av kontanter over skranke og fra minibanker og til kjøp i betalingsterminaler i fysiske butikker. BankAxept står for de fleste av transaksjonene utenfor nettet. I 2021 ble 80 prosent av kontantuttakene og betalingene utenfor nettene utført med BankAxept. Resten ble utført med internasjonale betalingskort. Merk at denne statistikken ikke omfatter bruk av BankAxept.

Statistikken har fokus på å vise bruken av internasjonale betalingskort over internett, men ikke alle betalinger over internett skjer med betalingskort. Statistikken har ikke informasjon om netthandel uten bruk av kort, som betalinger med fakturaer (Klarna, Collector, Svea mv.), Paypal-konti mv. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norges Bank våren 2022 dekker kortbetalingene om lag 70 prosent av all netthandelen av varer og tjenester: Se https://www.norges-bank.no/contentassets/336ff7593e8a4fe7ad1448e3acd313d8/nb_memo_2_22_figurar.pdf?v=05/19/2022150056&ft=.pdf  Merk at tallene for netthandel av varer i denne statistikken vil avvike fra tall for netthandel av varer i SSB-statistikken «Omsetning i varehandel» på https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/varehandel/statistikk/omsetning-i-varehandel. Avvikene skyldes at tall for netthandel i statistikken «Omsetning i varehandel» gjelder total omsetning, herunder alle norske og utenlandske kunders netthandel på brukersteder med NACE-kode 47.91 som netthandelsforetak eks MVA mens denne statistikken omfatter betalinger med norske kort over internett i Norge og utlandet på alle brukersteder.- inkl. MVA.

Betalinger over internett: Transaksjoner merket med «card not present». Merk at betalinger kan finne sted på nettet selv om varer og tjenester kjøpes på stedet, som ved kjøp ved skanning av QR-koder i butikker (Eks.: Coopay) og på restauranter, og når penger VIPPSes til kiosker, lag og foreninger.

Skille mellom Norge og utlandet: Norske nettsteder skilles fra utenlandske etter om butikken/eieren av nettstedet er norsk og har en norsk adresse og skatter til Norge, eller om eieren er utenlandsk. Dette eierskapet kan være uavhengig av domenet, herunder om nettstedets adresse er norsk (en ,no-side) eller utenlandsk.

Registreringer av betalinger vs. tilbakeføringer av beløp: I 1. og 2. kvartal 2020 tilbakebetalte norske og utenlandske nettsteder henholdsvis 1 milliard kroner og 1,8 milliarder kroner til norske husholdninger. Tilbakebetalingene gikk via norske internasjonale betalingskort og skyldtes kanselleringer av kjøp av reiser, konsertbilletter mm. Tilbakebetalinger av beløp på grunn av kanselleringer av kjøp var inkludert i tallene som ble publisert for netthandel i 1. kvartal 2020. Tall for netthandel fra og med 2. kvartal 2020 viser bare betalinger, men ikke tilbakeføringer av beløp. Tall for bruk av kort fordelt på varer og tjenester avviker fra opprinnelige publiserte tall for periodene 1. kvartal 2020 – 2. kvartal 2021 og 4. kvartal 2021 på grunn av reviderte tall som har blitt rapportert i etterkant..

Du finner mer informasjon om datagrunnlaget. i avsnitt 2.1 og 3.1 rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene».