Netthandel med kort

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Netthandelen av varer har økt Artikkel 24. november

  Veksten i netthandelen av varer, med norske internasjonale betalingskort, har igjen tiltatt. Dette skjer etter at netthandelen av varer bare vokste moderat i kjølvannet av perioden med korona. Samtidig har også netthandelen av tjenester økt.

 2. Veksten i netthandelen avtar Artikkel 21. september

  Etter flere år med kraftig oppgang i nordmenns netthandel med internasjonale betalingskort, har veksten avtatt noe. Omsetningen med norske internasjonale betalingskort over internett var 15 prosent høyere i 2. kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor, mot henholdsvis 40 og 25 prosent i de samme kvartalene for periodene 2020-2021 og 2021-2022.

 3. Stor økning i netthandel av reiser Artikkel 31. mai

  Nordmenns netthandel med kort var forholdsvis høy i 1. kvartal 2023. Netthandelen av varer viste en beskjeden økning, mens netthandelen av tjenester, og da særlig transport- og lagringstjenester (reiser mv.), økte vesentlig sammenliknet med første kvartal 2022. Beløpet som ble brukt på reiser mv., i alt 18,3 milliarder kroner, er det høyeste som er registrert i vår tidsserie med beløp fra og med 1. kvartal 2020.

 4. Høy netthandel, men mindre kjøp av elektronikk, klær og sko Artikkel 28. februar

  Nordmenns netthandel med kort holder seg på et stabilt høyt nivå selv om handelen med de samme kortene utenfor nettet har økt. I 2022 gikk netthandelen med kort av tjenester, som blant annet reiser, opp sammenliknet med året før. mens etterspørselen med kortene på nettet i stedet falt for noen grupper av varer.

2022

 1. Netthandel av varer, reiser og kulturopplevelser øker Artikkel 25. november

  Artikkelen viser all bruk av norske internasjonale betalingskort (Visa, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners) i Norge og utlandet der vi særlig ser på betalinger med kortene over internett. Blant norske betalingskort er det bare de internasjonale betalingskortene som brukes over internett. Betalingene over internett omfatter ikke bare handel på nettsteder, men også kjøp av varer og tjenester med QR-koder mens man handler på stedet (Eks.: Coopay, som brukes i butikker) og betalinger med VIPPS til kiosker, lag, foreninger mm.

 2. Mindre netthandel av varer, men mye kjøp av tjenester på nettet Artikkel 25. august

  Mønsteret for varehandel er nå mer som før pandemien startet, med flere kjøp i fysiske butikker og mindre handel av varer på nettet. Netthandelen har likevel fortsatt å øke fordi etterspørselen etter tjenester har skutt i været. I 2. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer over internett med norske internasjonale betalingskort for 72 milliarder kroner, mot 57 milliarder kroner ett år tidligere.

 3. Mer netthandel av tjenester etter gjenåpning Artikkel 30. mai

  I 1. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer med norske internasjonale betalingskort for 64 milliarder kroner. Nordmenns netthandel av tjenester med kortene var nesten dobbelt så høyt som i 1. kvartal 2021, mens handelen av varer var lavere enn ett år tidligere.

 4. Rekordhøy netthandel med norske betalingskort i 2021 Artikkel 28. februar

  Vi kjøper stadig mer varer og tjenester på nettet. I 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer med internasjonale betalingskort på nettet for 231 milliarder kroner, som er 26 prosent mer enn i det første koronaåret.

2021

 1. Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning Artikkel 9. desember

  Bruken av norske internasjonale betalingskort har økt betydelig både på nettet og ellers, og var ekstra høy i 3. kvartal 2021.

 2. Netthandelen høyere enn noen gang Artikkel 20. september

  Statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort viser at netthandelen med kort var høyere enn noen gang i 2. kvartal 2021, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.