Når nordmenn handler med kort på nettet er det internasjonale betalingskort som benyttes. Statistikk for bruk av internasjonale betalingskort viser at nordmenns netthandel har skutt fart i perioder med koronarestriksjoner de siste to årene, særlig for handelen av varer, da bruken av kortene utenfor nettet (i fysiske butikker mv.) samtidig gikk ned.

I 2020 og 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer på nettet for henholdsvis 183 og 231 milliarder krone medregnet En betalingsapp som brukes til å gjennomføre betalinger fra bankkonti eller med internasjonale betalingskort. Brukes i Norge til overføringer av beløp eller kjøp av tjenester og varer.. Fra 2020 til 2021 tilsvarer det en økning på 26 prosent.

Rekordhøy netthandel i 4. kvartal

De internasjonale betalingskortene har blitt brukt mer på netter enn utenfor nettet (til kontantuttak og betalinger i fysiske butikker mv.) siden 2 kvartal 2020.

I 4. kvartal 2021 gikk bruken av norske internasjonale betalingskort opp både på og utenfor nettet. I alt ble det registrert kontantuttak og betalinger med slike kort i Norge og utlandet for 123 milliarder kroner. Dette er et 33 prosent større beløp enn ett år tidligere.

53 prosent av samlet omsetning med kortene ble registrert over internett. Beløpet, 65 milliarder kroner, var 24 prosent større enn i 4. kvartal 2020, og er det høyeste beløpet som har vært registrert for bruk av norske kort på nettet hittil i et kvartal. Det nest høyeste beløpet, 60 milliarder kroner, gjaldt 3. kvartal 2021.

Figur 1. Bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet. Transaksjoner

Figur 2. Bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet. Beløp. Milliarder kroner

Artikkelen baserer seg på statistikk om bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge og brukt i Norge og utlandet i 2020 og 2021. Det finnes lengre tidsserier med sumtall for bruk av slike kort totalt og over internett på https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/betalingsstatistikk/

Internasjonale betalingskort: Kort som er utstedt med bakgrunn i en direkte lisens fra internasjonalt kortselskap (Visa/Eurocard/MasterCard/American Express mv.) og kan brukes verden over i internasjonale kortnettverk. Det er bare disse kortene som brukes over landegrensene. Fra og med 2. kvartal 2021 er det bare disse norske kortene som brukes over internett. Fram til 2. kvartal 2021 ble en mindre andel, under 0,5 prosent av transaksjonene på nettet, utført med nasjonale kredittkort.

De fleste kort i Norge er kombinerte slik at de både er BankAxept-kort og internasjonale betalingskort. Kortene har da to spor. Det er sporet for det internasjonale betalingskortet, og ikke BankAxept-sporet, som brukes over nettet. Begge sporene i kombinerte kort brukes utenom internett, det vil si, til uttak av kontanter over skranke og fra minibanker og til kjøp i betalingsterminaler i fysiske butikker. BankAxept står for brorparten av transaksjonene utenfor nettet.

Merk at denne statistikken ikke omfatter bruk av BankAxept og nasjonale kredittkort.

Nordmenn netthandler mest i Norge

Figur 3 viser nordmenns bruk av internasjonale betalingskort på norske og utenlandske nettsteder fra 1. kvartal 2020 og til og med 4. kvartal 2021. Tallene er delt inn etter om transaksjonene over internett gjelder kjøp av varer, tjenester eller Betalinger av beløp uten direkte motytelser av varer eller tjenester. Eks. Betalinger av skatter og avgifter eller pengeoverføringer. av beløp. Figur 4 viser kortbruken over internett etter grupper av varer og tjenester som ble kjøpt i 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021. I lenken nedenfor finner du også en tabell med hele tidsserien som SSB har tilgjengelig for netthandel med kortene av varer og tjenester fra 1. kvartal 2020 og til og med 4. kvartal 2021.

Nordmenn handler fortsatt mest på norske nettsteder. I 4. kvartal 2021 ble det registrert bruk av norske kort for 37,5 milliarder kroner på norske nettsteder og 27,5 milliarder kroner på utenlandske nettsteder. Beløpene var henholdsvis 20 prosent og 28 prosent høyere enn i 4. kvartal 2020. Det ble handlet varer og tjenester for omtrent like store beløp. Den samlede omsetningen med norske internasjonale betalingskort over nettet, 65 milliarder kroner, fordelte seg med 27 milliarder kroner på varer, 26 milliarder kroner på tjenester og 12 milliarder kroner på overføringer. Det meste av overføringene gjelder betalinger gjennom andre betalingsformidlere enn kortutstederne, der kortinnehaveren gjerne har registrert kortet sitt for å overføre beløp til PayPal mv. [Figur 3]

Figur 3. Bruk av norske internasjonale betalingskort over internett etter hovedgrupper av kortbruk

Figur 4. Handel av varer og tjenester med norske internasjonale betalingskort i norske og utenlandske nettbutikker

Økt handel med tjenester

Før pandemien, og i 3. kvartal 2021 da en del koronarestriksjoner ble fjernet, ble det brukt større beløp med norske kort på nettet til tjenester, som for eksempel reiser, kulturopplevelser mv. enn varer. I 4. kvartal 2021 ble det kjøpt tjenester for et noe mindre beløp enn varer. Beløpet, 26 milliarder kroner, var likevel 50 prosent høyere enn ett år tidligere da det var flere restriksjoner. Dette skyldes særlig økt etterspørsel etter transport- og lagringstjenester og overnattings- og serveringstjenester.

I 4. kvartal 2021 utgjorde netthandelen av transport- og lagringstjenestene 8,7 milliarder kroner. Dette er mer enn dobbelt så mye som i 4. kvartal 2020, 3,7 milliarder kroner. Netthandelen av overnattings- og serveringstjenester og kultur-, underholdnings- og fritidstjenester gikk også en god del opp i perioden. I 4 kvartal 2021 ble brukt 3,2 milliarder kroner på overnattings- og serveringstjenester på nettet og 5,7 milliarder kroner på kultur, underholdnings- og fritidstjenester på nettet med norske kort, mot henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 4,7 milliarder kroner ett år tidligere.

Betydelige kjøp av varer på nettet også i 4. kvartal 2021

Handelen av varer med norske kort på nettet har vært høy i periodene med nedstenginger av samfunnet. Netthandelen av varer i 4. kvartal 2021 beløp seg til 27 milliarder kroner, og var 17 prosent høyere enn i kvartalet før, men bare 2 prosent høyere enn ett år tidligere da det var betydelige koronarestriksjoner.

I 4. kvartal 2021 utgjorde digitalt utstyr, (4,8 milliarder kroner), dagligvarer (4,7 milliarder kroner) og hobby mv, (3,5 milliarder kroner) de største postene for varer. Sammenliknet med 4. kvartal 2020 økte netthandelen av dagligvarer mest, det vil si med 27 prosent.

Betalinger over internett: Transaksjoner merket med «card not present». Merk at betalinger kan finne sted på nettet selv om varer og tjenester kjøpes på stedet, som ved kjøp ved skanning av QR-koder i butikker (Eks.: Coopay) og på restauranter, og når penger VIPPSes til kiosker, lag og foreninger.

Norske nettsteder skilles fra utenlandske etter om butikken/eieren av nettstedet er norsk og har en norsk adresse og skatter til Norge, eller om eieren er utenlandsk. Dette eierskapet kan være uavhengig av domenet, herunder om nettstedets adresse er norsk (en ,no-side) eller utenlandsk, eller norsk (med .no-adresse).

I 1. og 2. kvartal 2020 tilbakebetalte norske og utenlandske nettsteder henholdsvis 1 milliard kroner og 1,8 milliarder kroner til norske husholdninger. Tilbakebetalingene gikk via norske internasjonale betalingskort og skyldtes kanselleringer av kjøp av reiser, konsertbilletter mm. Tilbakebetalinger av beløp på grunn av kanselleringer av kjøp var inkludert i tallene som ble publisert for netthandel i 1. kvartal 2020. Tall for netthandel fra og med 2. kvartal 2020 viser bare betalinger, men ikke tilbakeføringer av beløp. Tall for bruk av kort fordelt på varer og tjenester i 1. kvartal 2020 – 2. kvartal 2021 avviker fra opprinnelige publiserte tall for den samme perioden på grunn av reviderte tall som har blitt rapportert i etterkant.

Du finner mer om datagrunnlag, inndeling av betalinger etter formål og skille mellom Norge og utlandet i avsnitt 2.1 og 3.1 rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene».