Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Oppdatert: 24. mai 2023

Neste oppdatering: 21. mai 2024

Ingeniørtjenester tilknyttet kraft og energi sin andel av total omsetning innenfor arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet
Ingeniørtjenester tilknyttet kraft og energi sin andel av total omsetning innenfor arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet
2021
20,0
%
Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
2021
71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet71.11 Arkitektvirksomhet71.12 Teknisk konsulentvirksomhet
Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
I ALT121 194,6100,09 688,9100,0111 505,7100,0
1 Arkitekttjenester11 038,99,17 460,277,03 578,73,2
1.01 Planlegging og tegninger for arkitektoniske formål3 753,73,12 347,624,21 406,11,3
1.02 Arkitekttjenester knyttet til utforming av alle typer byggverk3 535,02,93 211,933,2323,10,3
1.03 Generelle rådgivende arkitekttjenester2 650,92,21 254,612,91 396,31,3
1.04 Landskapsarkitektur942,90,8553,45,7389,50,3
1.05 Arkitekttjenester knyttet til restaurering av historiske bygninger156,40,192,71,063,70,1
2 By- og arealplanlegging1 673,61,41 099,911,4573,70,5
3 Ingeniørtjenester73 939,061,01 018,810,572 920,265,4
3.01 Generelle rådgivende ingeniørtjenester11 604,29,6474,24,911 130,010,0
3.02 Ingeniørtjenester i forbindelse med byggeprosjekter6 885,95,7442,34,66 443,65,8
3.03 Ingeniørtjenester innenfor kraft og energi24 254,220,00,00,024 254,221,8
3.04 Ingeniørtjenester innenfor samferdsel4 704,13,934,40,44 669,74,2
3.05 Ingeniørtjenester innenfor vann, kloakk og drenering2 190,71,829,70,32 161,01,9
3.06 Ingeniørtjenester innenfor industri og produksjon4 962,84,10,00,04 962,84,5
3.07 Ingeniørtjenester innenfor telekommunikasjon og kringkasting3 159,82,60,00,03 159,82,8
3.08 Ingeniørtjenester innenfor gjenvinning av avfall745,40,60,00,0745,40,7
3.09 Ingeniørtjenester innenfor andre prosjekter4 453,43,70,00,04 453,44,0
3.10 Konsulenttjenester knyttet til kart/landmåling1 335,01,138,20,41 296,81,2
3.11 Annen type ingeniør- og teknisk konsulenttjenester9 643,88,00,00,09 643,88,6
4 Prosjektledertjenester for konstruksjon av byggetekniske arbeider14 117,011,612,60,114 104,412,6
5 Geologiske, geofysiske og lignende konsulenttjenester16 239,413,40,00,016 239,414,6
9 Annet4 186,63,597,31,04 089,33,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Næring 70.2 Bedriftsrådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  Næring 70.2 Bedriftsrådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  2021
  70.2 Administrativ rådgivning70.210 PR og kommunikasjonstjenester70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
  Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
  I ALT28 327,0100,02 047,2100,026 279,8100,0
  01 Bedriftsrådgivning28 133,699,32 047,2100,026 086,499,3
  01.1 Public relations (PR) og kommunikasjonstjenester2 086,17,41 872,891,5213,30,8
  01.2 Strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling11 243,939,7144,57,111 099,442,2
  01.3 Finansiell rådgivning2 202,57,80,00,02 202,58,4
  01.4 Human resources management809,52,90,00,0809,53,1
  01.5 Rådgivning innenfor markedsføring645,02,329,91,5615,12,3
  01.6 Produksjonsledelse709,52,50,00,0709,52,7
  01.7 Rådgivning innenfor distribusjon og logistikk472,61,70,00,0472,61,8
  01.8 Rådgivning i forbindelse med arbeidsprosesser1 865,96,60,00,01 865,97,1
  01.9 Prosjektledese eksklusiv bygg og anlegg2 137,37,50,00,02 137,38,1
  01.10 Annen bedriftsrådgivning5 961,321,00,00,05 961,322,7
  02 Tjenester tilknyttet oppbygging av merkevarer eller franchisekonsepter0,00,00,00,00,00,0
  03 Annet193,50,70,00,0193,50,7
  Standardtegn i tabeller
 • Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
  Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
  2021
  Millioner kronerAndel
  I ALT1 853,2100,0
  1 Markedsforskning og -undersøkelse1 757,394,8
  1.01 Kvalitative undersøkelser202,710,9
  1.02 Kvantitative ad-hoc undersøkelser443,023,9
  1.03 Kvantitative løpende undersøkelser902,448,7
  1.04 Markedsforskning (ikke undersøkelser)209,211,3
  2 Meningsmålinger70,43,8
  3 Annet25,51,4
  Standardtegn i tabeller
 • Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak.
  Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak.
  2021
  Millioner kronerAndel
  I ALT17 049,2100,0
  1 Tjenester tilknyttet teknisk testing og analyse14 413,584,5
  1.1 Testing og analyse av sammensetning og renhet1 041,76,1
  1.2 Testing og analyse av fysiske egenskaper8 547,950,1
  1.3 Testing og analyse av integrerte mekaniske og elektriske systemer531,53,1
  1.4 Tjenester tilknyttet teknisk inspeksjon av motorkjøretøyer299,91,8
  1.5 Sertifisering1 941,711,4
  1.6 Andre tjenester tilknyttet teknisk prøving, inspeksjon og analyse2 050,912,0
  2 Annet2 635,715,5
  Standardtegn i tabeller
 • Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  2021
  69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning69.201 Regnskap og bokføring69.202 Revisjon69.203 Skatterådgivning
  Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
  I ALT33 801,4100,017 744,3100,016 043,5100,013,7100,0
  01 Revisjon10 243,630,38,10,010 235,563,80,00,0
  02 Regnskap18 434,954,516 701,494,11 727,010,86,648,2
  02.1 Regnskapstjenester eksklusiv selvangivelser4 082,912,13 543,320,0539,63,40,00,0
  02.2 Bokføringstjenester9 279,827,58 938,150,4341,72,10,00,0
  02.3 Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer2 867,48,52 091,111,8776,34,80,00,0
  02.4 Lønningstjenester2 204,76,52 128,912,069,30,46,648,2
  03 Skatterådgivning inklusiv selvangivelser2 343,56,9734,94,11 601,510,07,151,8
  04 Rådgivning i forbindelse med insolvens/konkurser269,20,840,20,2229,01,40,00,0
  06 Omsetning fra annen teknisk rådgivning1 288,93,7493,52,7709,34,286,186,3
  05 Annet2 510,27,4259,71,52 250,514,00,00,0
  Standardtegn i tabeller
 • Næring 78 Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  Næring 78 Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
  2021
  78 Arbeidskrafttjenester78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft78.200 Utleie av arbeidskraft
  Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
  I ALT40 696,9100,02 253,0100,038 443,9100,0
  01 Rekruttering av arbeidskraft3 742,29,21 558,769,22 183,65,7
  01.01 Rekruttering av ledende personale1 317,03,2451,420,0865,62,3
  01.02 Rekruttering av øvrig personale2 425,36,01 107,349,11 318,03,4
  02 Utleie av arbeidskraft34 830,885,6289,812,934 541,189,8
  02.01 Databehandling og telekommunikasjon1 052,62,650,02,21 002,52,6
  02.02 Annet kontorarbeid2 936,47,218,40,82 917,97,6
  02.03 Butikkarbeid, engroshandel og annet salgsarbeid385,20,90,00,0385,21,0
  02.04 Industri og produksjon7 115,217,577,23,47 037,918,3
  02.05 Hotell, restaurant og kjøkken/kantine645,41,60,00,0645,41,7
  02.06 Helse4 241,210,441,11,84 200,110,9
  02.07 Transport, lager og logistikk2 581,16,30,00,02 581,16,7
  02.08 Bygg og anlegg8 949,522,012,90,68 936,523,2
  02.09 Annet6 924,417,090,14,06 834,417,8
  03 Andre tjenester i forbindelse med formidling av arbeidskraft2 027,15,0404,618,01 622,54,2
  04 Annet96,70,20,00,096,70,3
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Formålet med statistikken er å gi detaljert informasjon om tjenestetypene som produseres i ulike næringer innen informasjon- og kommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. Statistikken er basert på registerdata fra a-ordningen, spørreundersøkelser og andre kilder som f.eks. årsregnskap. Statistikken er tilknyttet Næringenes økonomiske utvikling statistikk (NØKU).

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN) er et foretak den minste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Omsetning

Omsetning er definert som enhetens driftsinntekter fratrukket offentlige tilskudd, spesielle offentlige avgifter vedrørende salget og gevinst ved salg av anleggsmidler. Skatter og avgifter er inkludert, men ikke merverdiavgift.

Gjeldende standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. Den finnes på www.ssb.no/nace/

Se Næringsstandarden for en beskrivelse av de ulike næringene.

Tjenestetyper

Tjenestetypene fordeles etter samsvarer til EU sin nye produktklassifisering (CPA) EF nr. 251/2009, med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske produktfordeling etter næring.

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

21. mai 2024

423 Seksjon for næringslivets strukturer

Nasjonalt nivå.

Statistikken publiseres årlige. Normalt ca. 17 måneder etter referanseårets utløp.

Rapportering til Eurostat

Etter ny Rådsforordning skal det rapporteres årlig for næringene 58.2, 62, 63.1, 73.1 og 78, mens næringene 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2 rapporteres annet hvert år.

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Statistikken utarbeides for alle aktiviteter innenfor de spesifikke næringsområde. Disse næringer dekker en del av aktiviteter innenfor informasjon og kommunikasjon tjenester, faglig, vitenskapelig og tekniske aktiviteter, markedsføring og arbeidskrafttjenester.

Statistikken tilfredsstiller kravene i EUs forordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk (EBS).

Statistikken ble første gang publisert i 2006, for referanseåret 2004

Statistikken benyttes bl.a. av offentlige etater og ulike bransjeforeninger. Statistikken brukes også til å gi vektinformasjon i forbindelse med utvikling av nye prisindekser innen forretningsmessig tjenesteyting. Nasjonalregnskapet etterspør mer detaljert statistikk innen tjenestesektoren og vil derfor være en viktig bruker av tallmaterialet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl.08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest 3 måneder før i Statistikkalenderen.

Likebehandlingsprinsippet

Statistikken er en del av datainnsamling til Næringenes økonomiske utvikling som dekker de fleste næringer. Statistikken omfatter opplysninger om omsetning. Data brukes som grunnlag for beregning av vekter i forbindelse med utarbeidelse av prisindekser for tjenestenæringene. Nasjonalregnskapet etterspør mer detaljert statistikk innen tjenestesektoren og vil derfor være en viktig bruker av tallmaterialet.

Statistikkloven av 21. juni 2019 nr. 32, §10 og §20

Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk (EBS)

Statistikken er inndelt etter standard for næringsgruppering og omfatter næringene:

Næring 58.2 Utgivelse av programvare.

Næring 62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

Næring 63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler

Næring 69.1 Juridisk tjenesteyting.

Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning.

Næring 70.2 Administrativ rådgivning

Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse

Næring 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet.

Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser

Næring 78 Arbeidskrafttjenester

De aller fleste foretak innenfor de ovennevnte næringene er med i populasjonen dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret.

Unntaket er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner. Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak som er med i statistikken dersom de driver virksomhet som faller inn under næringene over.

Observasjonsenheten er foretak.

Data innhentes direkte fra foretakene gjennom en egen skjemaundersøkelse. I tillegg hentes informasjon om omsetning fra det enkelte foretak fra den årlige strukturstatistikken.

utvalg

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdene i statistikkåret. Populasjonen inndeles i strata etter næring og antall sysselsatte. Basert på disse strataene trekkes et representativt utvalg av foretak med en bedrift. Det er satt en cut-off grense på 300.000 kroner i årlig omsetning. Foretak som har tilknyttet mer enn 1 lokalt avgrenset funksjonell enhet) inkluderes automatisk i utvalgets. Innenfor enkelte strata kan dette i praksis bety at det totalt blir fulltelling.

Fra foretakene i utvalget innhentes omsetning fordelt på ulike tjenestetyper. For de andre foretakene innhentes total omsetning fra strukturstatistikken.

Datainnsamling

Foretakene i utvalget får tilsendt digitale skjema til innrapportering gjennom Altinn før sommeren. Foretak som ikke svarer ilegges tvangsmulkt. Gjennom skjemaene hentes det inn detaljert informasjon om foretakenes økonomi, som sammen med næringsoppgave, samt sysselsettingstall fra a-ordningen, danner et fullstendig grunnlag for variablene det produseres statistikk for. Foretakene blir bedt om å fordele de økonomiske størrelsene på produkttype.

Editering og beregninger

Både skjemaopplysninger og næringsoppgaver kontrolleres og editeres. Årsregnskapet er en viktig kilde for dette arbeidet. Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, andre tilgjengelige kilder som for eksempel Internett og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

For de foretakene i utvalget, hvor det foreligger fullstendig næringsoppgave med tilleggsskjema, er ingen variabler estimerte.

For foretakene utenfor utvalget hentes total omsetning fra strukturstatikken. Omsetningen brytes ned på de ulike tjenestetyper etter nøkler basert på foretak i utvalget i samme strata (næring og sysselsettingsgrupper).

ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «avrunding» i denne statistikken.

Tall foreligger fra 2004.

Fra og med 2015-årgangen er skjemaene levert på Altinn. Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil likevel kunne inneholde måle- og bearbeidingsfeil.

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål eller lignende gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1 000 kroner. Bruk av kjente begreper og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under revisjonen

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Med frafallsfeil mener vi feil som enten skyldes enhetsfrafall, dvs. at enheten har unnlatt å svare, eller partielt frafall, dvs. at enheten har levert ufullstendig utfylt skjema. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting o.l. Partielt frafall kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema, behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utval.

Med utvalgsfeil menes usikkerheten som forårsakes av at tallene er produsert på grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler altså det forventede avviket mellom hva utvalget gir for resultat, og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt. Det er så langt ikke gjort beregninger av størrelsen på utvalgsfeilen i denne undersøkelsen.

Skjevheter i utvalget (f.eks. misvisende stratifisering) kan medføre feil for de variablene hvor det ikke er innhentet opplysninger for alle enhetene i populasjonen. Man antar eksplisitt ved imputeringen at foretak utenfor utvalget har lik produktstruktur som foretakene i utvalget.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med å produsere denne statistikken. Bedrifts- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund og Momsregisteret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand o.l. i Bedrifts- og foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

Ikke relevant

Kontakt

Maria Asuncion Campechano

maria.campechano@ssb.no

40 81 14 21